Arhiva

Dokumenti
03/04/2018

Hrvatsko grickanje granica Bosne/BiH

admin

HRVATSKO GRICKANJE GRANICA BOSNE/BiH Bosna od svog nastanka ima granice sa nekadašnjim kneževina-ma, a danas državama: Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Ali, kad se gleda i kako su te granice izgledale u doba banovine i kraljevine Bosna, najstarije države na Balkanu, one su sad bitno derogirane! Pogledajmo kako su nastale postojeće (a ne stalne) granice […]

20/02/2018

Bosanski jezik i Bosančica

admin

BOSANSKI JEZIK POLITIČKI NIJE POLITIČKI NJIME SE U BOSNI GOVORI OTKAKO SE ZA NJU ZNA I PIŠE PISMOM BOSANČICA POVOD RASPORAVI Povodom 823. godišnjice Povelje Kulina bana koju je izdao Dubrovčanima 29. kolovoza(augusta) 1189. godine, u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti krajem kolovoza (augusta) održana je javna tribina o bosanskom jeziku naslovljena sa Lingvistička […]

16/02/2018

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995.

admin

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995. U tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, posebno 1991.-1995. i, s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke i relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, uzroci raspada zajedničke jugoslovenske države; uzroci i ciljevi napada na Republiku […]

15/02/2018

Dejtonski ustav – Lažan

admin

Za 555 godina protektorata Bosne, ona je trpjela imperijalnu volju pet protektora. Vuse: DEJTONSKI USTAV, LAŽAN –

15/02/2018

Raspad SFRJ i Referendum

admin

Zakon o Danu nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, donešen je 28.02.1995. , a potpisan od strane Predsjednika Predsjedništva republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 6.3.1995. godine. Više:RASPAD SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REFERENDUM

29/01/2018

Muzej holokausta u Washingtonu

admin

NETWORK SJEĆANJA: Muzej holokausta u Washingtonu NAJAVA: Generalna skupština UN je 2005. godine usvojila rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Za datum obilježavanja uzet je 27. januar, dan kada su Saveznici 1945. godine oslobodili najveći nacistički koncentracioni logor – Aušvic. U Evropi je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, […]

16/01/2018

Protektorat

admin

Međutim, sad u BiH postoji i slavenska opozicija u odnosu na prethodna mišljenja. Smatra se da je akademik Milorad Ekmečić (1928-2015) bio glavni ideolog rata u Bosni (1992-1995). Dokaz jeste činjenica što je još 1992 kazao: “… da su lingvisti više učinili na osvajanju teritorija nego generali sa svom artiljerijom…” (OSLOBOBOĐENJE, 29.02.1996). O tome govore […]

03/01/2018

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru

admin

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru Autor:  Akademik prof. dr. Smail Čekić Sažetak: U predmetnom tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju dvadesetog stoljeća, posebno 1991-1992, i s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke, relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, o uzrocima raspada zajedničke […]

26/12/2017

Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

admin

MKSJ je utvrdio jasan karakter rata u BiH, međunarodni oružani sukob, agresija Srbije i Hrvatske na BiH Više: Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju    

21/12/2017

Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

admin

Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Akademik Emir Ramić Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju {MKSJ} osnovan je Rezolucijom 827. Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 25. maja 1993. godine u vrijeme teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije, posebno BiH. Prvi je takav tribunal u svijetu, […]

Page 1 of 27