Arhiva

Dokumenti
20/02/2018

Bosanski jezik i Bosančica

admin

BOSANSKI JEZIK POLITIČKI NIJE POLITIČKI NJIME SE U BOSNI GOVORI OTKAKO SE ZA NJU ZNA I PIŠE PISMOM BOSANČICA POVOD RASPORAVI Povodom 823. godišnjice Povelje Kulina bana koju je izdao Dubrovčanima 29. kolovoza(augusta) 1189. godine, u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti krajem kolovoza (augusta) održana je javna tribina o bosanskom jeziku naslovljena sa Lingvistička […]

16/02/2018

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995.

admin

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995. U tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, posebno 1991.-1995. i, s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke i relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, uzroci raspada zajedničke jugoslovenske države; uzroci i ciljevi napada na Republiku […]

15/02/2018

Dejtonski ustav – Lažan

admin

Za 555 godina protektorata Bosne, ona je trpjela imperijalnu volju pet protektora. Vuse: DEJTONSKI USTAV, LAŽAN –

15/02/2018

Raspad SFRJ i Referendum

admin

Zakon o Danu nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, donešen je 28.02.1995. , a potpisan od strane Predsjednika Predsjedništva republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 6.3.1995. godine. Više:RASPAD SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REFERENDUM

29/01/2018

Muzej holokausta u Washingtonu

admin

NETWORK SJEĆANJA: Muzej holokausta u Washingtonu NAJAVA: Generalna skupština UN je 2005. godine usvojila rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Za datum obilježavanja uzet je 27. januar, dan kada su Saveznici 1945. godine oslobodili najveći nacistički koncentracioni logor – Aušvic. U Evropi je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, […]

16/01/2018

Protektorat

admin

Međutim, sad u BiH postoji i slavenska opozicija u odnosu na prethodna mišljenja. Smatra se da je akademik Milorad Ekmečić (1928-2015) bio glavni ideolog rata u Bosni (1992-1995). Dokaz jeste činjenica što je još 1992 kazao: “… da su lingvisti više učinili na osvajanju teritorija nego generali sa svom artiljerijom…” (OSLOBOBOĐENJE, 29.02.1996). O tome govore […]

03/01/2018

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru

admin

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru Autor:  Akademik prof. dr. Smail Čekić Sažetak: U predmetnom tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju dvadesetog stoljeća, posebno 1991-1992, i s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke, relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, o uzrocima raspada zajedničke […]

26/12/2017

Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

admin

MKSJ je utvrdio jasan karakter rata u BiH, međunarodni oružani sukob, agresija Srbije i Hrvatske na BiH Više: Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju    

20/12/2017

Kontinuirani državnopravni razvoj BiH od 9. stoljeća do Dejtonskog sporazuma

admin

Dr. RIZVAN HALILOVIĆ KONTINUIRANI DRŽAVNOPRAVNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE OD IX. STOLJEĆA DO DEJTONSKOG SPORAZUMA ( 21.11.1995.) Više: Razvoj drzavnosti BiH24.11.2017. Dr. Rizvan Halilović SANDŽAK, OD OKUPIRANE TERITORIJE, DO PREKOGRANIČNE EUROREGIJE Više: SANDŽAK OD OKUPIRANE TERITORIJE DO PREKOGRANIČNE EUROREGIJE . (2) (1) (1) (8)

09/12/2017

Dobre namjere postale iluzija

admin

Reagovanje Hakija Đozić, član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada DOBRE NAMJERE POSTALE ILUZIJA! Više, – DOBRE NAMJERE POSTALE ILUZIJA 

Page 1 of 26