Arhiva

Dokumenti
28/04/2018

140 godina od kleptomanije Berlinskog ugovora

admin

140 GODINA KLEPTOMANIJE BERLISNKOG UGOVORA Sredinom ove godine (13.07.1878) se završava 140 godina od potpisivanja tzv. Berlinskog ugovora (BU). U pitanju je pravni paradoks! Jer, u propisima o ugovornom pravu je definisano da ugovore potpisuju dvije zainteresovane strane. Međutim, spomenuti akt je potpisala samo jedna strana, preciznije, 7 tzv. velikih sila (Njemačka, Francuska, Italija, Austro-Ugarska, […]

03/04/2018

Hrvatsko grickanje granica Bosne/BiH

admin

HRVATSKO GRICKANJE GRANICA BOSNE/BiH Bosna od svog nastanka ima granice sa nekadašnjim kneževina-ma, a danas državama: Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Ali, kad se gleda i kako su te granice izgledale u doba banovine i kraljevine Bosna, najstarije države na Balkanu, one su sad bitno derogirane! Pogledajmo kako su nastale postojeće (a ne stalne) granice […]

20/02/2018

Bosanski jezik i Bosančica

admin

BOSANSKI JEZIK POLITIČKI NIJE POLITIČKI NJIME SE U BOSNI GOVORI OTKAKO SE ZA NJU ZNA I PIŠE PISMOM BOSANČICA POVOD RASPORAVI Povodom 823. godišnjice Povelje Kulina bana koju je izdao Dubrovčanima 29. kolovoza(augusta) 1189. godine, u organizaciji Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti krajem kolovoza (augusta) održana je javna tribina o bosanskom jeziku naslovljena sa Lingvistička […]

16/02/2018

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995.

admin

GENOCID U BOSNI 1992. – 1995. U tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, posebno 1991.-1995. i, s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke i relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, uzroci raspada zajedničke jugoslovenske države; uzroci i ciljevi napada na Republiku […]

15/02/2018

Dejtonski ustav – Lažan

admin

Za 555 godina protektorata Bosne, ona je trpjela imperijalnu volju pet protektora. Vuse: DEJTONSKI USTAV, LAŽAN –

15/02/2018

Raspad SFRJ i Referendum

admin

Zakon o Danu nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, donešen je 28.02.1995. , a potpisan od strane Predsjednika Predsjedništva republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 6.3.1995. godine. Više:RASPAD SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REFERENDUM

29/01/2018

Muzej holokausta u Washingtonu

admin

NETWORK SJEĆANJA: Muzej holokausta u Washingtonu NAJAVA: Generalna skupština UN je 2005. godine usvojila rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Za datum obilježavanja uzet je 27. januar, dan kada su Saveznici 1945. godine oslobodili najveći nacistički koncentracioni logor – Aušvic. U Evropi je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, […]

16/01/2018

Protektorat

admin

Međutim, sad u BiH postoji i slavenska opozicija u odnosu na prethodna mišljenja. Smatra se da je akademik Milorad Ekmečić (1928-2015) bio glavni ideolog rata u Bosni (1992-1995). Dokaz jeste činjenica što je još 1992 kazao: “… da su lingvisti više učinili na osvajanju teritorija nego generali sa svom artiljerijom…” (OSLOBOBOĐENJE, 29.02.1996). O tome govore […]

03/01/2018

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru

admin

Naučno istraživačke činjenice o 9. januaru Autor:  Akademik prof. dr. Smail Čekić Sažetak: U predmetnom tekstu se razmatraju bitni događaji u Republici Bosni i Hercegovini na kraju dvadesetog stoljeća, posebno 1991-1992, i s tim u vezi, sa stanovišta, prije svega, historijske nauke, relevantnih naučnih saznanja, uključujući i rezultate vlastitih naučnih istraživanja, o uzrocima raspada zajedničke […]

26/12/2017

Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

admin

MKSJ je utvrdio jasan karakter rata u BiH, međunarodni oružani sukob, agresija Srbije i Hrvatske na BiH Više: Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju    

Page 1 of 27