Uredio: admin

Gloria, Galloway

Silovanje je zločin koji se sve više koristi kao oružje u ratu