Uredio: admin

Podrška za izgradnju spomenika za žrtve genocida u BiH u Windsoru, Kanada.