Uredio: admin

ČESTITKA POVODOM IZBORA PROF. DR. EMIRA RAMIĆA ZA DOPISNOG ČLANA BANU
Autor: Armin Čusto, dipl.iur, član Upravnog odbora i Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada

U svojstvu člana Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje zločina genocida Kanada, upučujem najiskrenije čestitke prof.dr.Emiru Ramiću na izboru u zvanje akademika, dopisnog člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Obnašajući dužnost direktora Institituta za istraživanje zločina genocida Kanada, dr. Ramić je cjelokupan svoj intelelektulani kapacitet stavio na raspolaganje državi i svom narodu. Institut za istraživanje zločina genocida u svom dosadašnjem radu izrastao je u ozbiljnu i prepoznatljivu naučnu instituciju, koja sa doktorom Emirom Ramićem na čelu neumorno traga za istinom i pravdom, pružanju pomoći onima koji su preživjeli genocid i koji su u protekloj agresiji izgubili svoje najmilije. Preko 200 hiljada ubijenih Bošnjaka, preko milion protjeranih Bošnjaka iz svojih domova, više od 50 hiljada silovanih Bošnjakinja, svakodnevno otkrivanje novih masovnih grobnica u kojima se nalaze tijela nevino ubijenih Bošnjaka pred Institut stavlja zadaću da kroz koncept koje obuhvata naučno-istraživačke projekate i metode u suradnju sa drugim institucijama doprinese zaštiti Bošnjaka.

Doktor Emir Ramić svojim radom doprinio je da izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu i počinjeni genocid zadobiju karakter društvenog fenomena, koji se ogleda u činjenici da su mnoge vlade najutjecajnijih država, međunarodne organizacije nakon apela i borbe dr. Ramića, stale na stranu države Bosne i Hercegovine. Neumorni borac za istinu i pravu, uz potpuno uvažanje preživjelih žrtava agresije i genocida u BiH, doprinosi da se sazna istina, istina koja će kroz intelektualno i institucionalno djelovanje doći do svake države, njenih građana, vlada i parlamenata, da je genocid nad Bošnjacima rezultat planiranih politika s ciljem da se taj narod potpuno ili djelomično uništi.

Insititut za istraživanje zločina genocida Kanada kao naučna institucija, koja sa svojim članovima u spektar djelovanja stavlja genocid i njegovo istraživanje sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugog aspekata, na čelu sa dr. Ramićem uspjela je da napravi mrežu intelektulaca, 100 istaknutih svijetskih istraživača genocida i aktivista za ljudska prava i slobode, danas djeluje u okviru Instituta. Zbog navedenog, izbor prof. dr. Emira Ramića u zvanje akademika predstavlja nagradu za dosadašnju neumornu borbu ovog časnog patriote, ali i za cjelokupan Institut.

Izbor u zvanje akademika dodjeljena je istinskom borcu za istinu i pravdu, čovjeku koji svojim intelektualnim radom bori se za očuvanje kulturu sjecanja na počinjeni genocid nad Bošnjacima, koji u svom naučnom radu ne čini zbog osvete već zbog bolje zajedničke bosanskohercegovačke budučnosti svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu.

Više: BANU-Cestitka-Emir Ramic (1)