Uredio: admin

15. 08. 2018.

Saopćenje povodom sramnog odbacivanja Izvještaja komisije za Srebrenicu od strane Narodne skupštine entiteta RS

Sramotna i anticivilizacijska rasprava i glasanje u Narodnoj skupštini entiteta RS, inicirane od Milorada Dodika, secesioniste, poricatelja genocida i šefa entiteta RS kojem je pokrovitelj Rusija i Srbija, je još jedna potvrda ubrzane realizacije strateškog cilja srpskog političkog, duhovnog, akademskog i kulturnog establišmenta, podržanog od Srbije, Rusije i drugih antibosanskih faktora međunarodne zajednice, za cilj stvaranje “Velike Srbije” na račun podjele države BiH. Radi se o najgorem revizionizmu i poricanju zločina genocida u Srebrenici.

Za taj velikonacionalistički cilj, koga na žalost međunarodna zajednica dovoljno ozbiljno ne shvata, je potrebno falsifikovanje historijskih činjenica o agresiji i genocida na državu BiH upotrebom laži. Jedan od bitnih ciljeva udružene antibosanske koalicije je revidiranje historijskih činjenica koje su potvrđene od brojnih naučnika, istraživača, pravosnažnih presuda internacionalnih i nacionalnih sudova i političkih rezolucija parlamenata više od 30 svijetskih država.

SAD, Kanada, UN i EU imaju povijesnu obavezu i dužnost da zaustave Milorada Dodika i njegov politički i policijski aparat koji je iz faze negiranja i relativiziranja genocida i masovnih zločina u BiH prešao u fazu njihovog veličanja, glorifikacijom presuđenih ratnih zločinaca. Šutnja SAD i Kanade po ovom pitanju značila bi predaju pred opasnim naletima Dodikovog ekstremnog nacionalizma koji ruši državu BiH, ponižava žrtve, istinu, međunarodno pravo i pravdu.

Imajući u vidu sve navedeno u ime istrživača genocida i boraca za ljudska prava i slobode i u ime američkih i kanadskih Bošnjaka, od kojih su večina preživjele žrtve agresije i genocida odbacujemo bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Osuđujemo opasno antibosansko korištenje Izvještaja Komisije Srebrenice iz 2004. godine ne samo u političke svrhe u predizbornom periodu, već i za mobilizaciju srpskog javnog mnijenja za srpske nacionalističke ciljeve. Opominjemo da je na djelu opasna strategija Dodika podržana od Vučića i Putina, a koja se tiće strateških secesionističkih poteza entiteta RS.

Vječno će u historiji ostati zapisane činjenice da je sudski dokazan i presuđen genocid, koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici, „zaštićenoj zoni“ UN. Zauvijek će ostati zapisano u historiji da je vojno, policijsko i političko rukovodstvo bosanskih Srba osuđeno za genocid i udruženi zločinački poduhvat u BiH. Činjenica je da će Srbija ostati sudski zapisana kao prva, zasad i jedina država koja je proglašena krivom zbog toga što nije spriječila genocid, niti je kaznila počinioce genocida.

Najbolji odgovor Miloradu Dodiku i političkoj poziciji i opziciji entiteta RS na poricanje genocida jesu kazne izrečene pred međunarodnim i nacionalnim sudovima. Premda presude međunarodnih sudova postoje, Milorad Dodik negira i te sudove, te ih naziva političkim i antisrpskim. Time ponižava žrtve, negira istinu, međunarodno pravo i pravdu i posebno što najviše zabrinjava prelazi u stratešku završnu fazu disolucije države BiH ubrzanim secesionizmom entiteta RS.

I ako Milorad Dodik ne može promijeniti historiju, ne može promijeniti dokaze kao i izmijeniti sudske odluke, njegovo antibosansko djelovanje kroz historiju zločinačkog kontinuiteta postaje sve opasnije. To mora biti odmah poraženo. Hitno smo zatražili od najodgovornijih subjekata SAD i Kanade da zaustave Dodika i njegov aparat, a početak tog zaustavljanja treba biti krivična odgovornost za poricanje genocida i zabrana kandidovanja negatoru genocida na oktobarskim izborima u BiH. Zatražili smo od SAD i Kanade još jače angažovanje u odbrani i jačanju jedinstvene, suverene, nezavisne, slobodne države BiH i osudi političkog establišmenta Republike Srbije koji podržava, po mir i bezbjednost, opasni secesionistički hod entiteta RS putem kontinuiteta genocidne politike.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}