Uredio: admin

Eksperti međunarodnog prava: Krivično sankcionisanje poricanja genocida ne ugrožava slobodu govora
Eksperti međunarodnog prava: Kanadi je neophodan zakon za krivično sankcionisanje negatora genocida da bi se zaustavilo ponižavanje istine, prava, pravde, žrtava genocida, da bi se zaustavila mržnja.

Vise: Mnogi intelektualci su podržali Peticiju e-1837

 

 

 

 

BRIAN MASSE MP TABLES E-PETITION 1837, ON SREBRENICA GENOCIDE