Uredio: admin

 

Institut za društvena i religijska istraživanja, Institut za istraživanje genocida Kanada, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Udruženje “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa”, Centar za istraživanje moderne i savremene historije i Arhiv Tuzlanskog kantona
organizuju
MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU
„Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“
Gradska vijećnica Sarajevo, 8. i 9. januar 2020. godine

POZIVNICA ZA KONFERENCIJU

Program konferencije – kompletan