Uredio: admin

Duric Rašid
O (NE)KULTURI SJEĆANJA U RATOM RASPADNUTOJ JUGOSLAVIJI
– postratno pomirenje u svjetlu animalnoljudske prirode i konfrontacije nacionalno legitimnih i nacionalističkih interesa –

Vise: Postratno pomirenje – 1