Uredio: admin

Povodom 28. septembra Dana Bošnjaka

U vrijeme agresije i genocida na Bosnu i Hercegovinu, u opkoljenom Sarajevu 28. septembra 1993. godine drugog dana zasjedanja Prvog bošnjačkog sabora je usvojena Deklaracija o vraćanju povijesnog imena Bošnjacima, a 1994. je donesen i zakon u kojem je naziv Musliman zamijenjen nazivom Bošnjak.

Vraćanjem starog, povijesnog imena Bošnjak, Bošnjaci se čvrsto vežu za državu Bosnu i Hercegovinu i njenu državnopravnu tradiciju, za bosanski jezik i bošnjačku duhovnu tradiciju. Za Bošnjake i Bošnjakinje je ovo veliki datum, datum kada su vratili pravo na bošnjačku historiju, kulturu, tradiciju, nacionalni identitet i bosanski jezik, pravo koje se ostvaruje unutar multietničke, multivjerske i multikulturne, jedinstvene, suverene države Bosne i Hercegovine u njenim historijskim granicama.
Na taj dan u opkoljenom Sarajevu donijeta je odluka o povratku historijskog imena Bošnjak i bosanskog jezika, te deklaracija o jedinstveni državi BiH u njenim historijskim granicama. Ujedinjeni narodi su u svoj kalendar unijeli ovaj praznik kao Međunarodni dan Bošnjaka.
Činjenica je da se više od 51 posto građana Bosne i Hercegovine na posljednjem popisu izjasnilo kao Bošnjaci te da se oko 54 posto građana u popisu izjasnilo da im je maternji jezik bosanski. Bošnjaci podignite glavu, jer na vašem čelu nema nijednog traga niti znaka za stid. Naprotiv, vaše čelo svjedoči da pripadate narodu i naciji čija sva kultura i tradicija odišu sa toliko humanizma i pozitivne energije da jedino što zaslužujete jeste da ponosno, dostojanstveno i slobodno hodite ma gdje bili, u matici ili dijaspori.
Veoma je važno da svi Bošnjaci kao i svi ostali narodi u Bosni i Hercegovini i dijaspori znaju zašto upravo na ovaj datum Bošnjaci obilježavaju kao svoj nacionalni praznik.To je dan, kada su nakon teške borbe, povratili nepravedno oduzeto pravo, da sebe nazivaju onako kako žele i da budu ono što jesu –Bošnjaci.

Kanadski Bošnjaci su bili, jesu i ostaće nacionalno promotivni u kanadskom Kulturnom mozaiku. Upotrebom faktografskih i historijskih činjenice kanadska javnost je upoznata sa bošnjačkom historijom, tradicijom, kulturom, bosanskim jezikom. Rezultat navedenih aktivnosti je priznanje nacionalnog imena Bošnjak u kanadskim statističkim i drugim dokumentima i priznanje bosanskog jezika kao World heritage language na osnovu čega je otvoreno više škola bosanskog jezika u Kanadi.
Suprostavljajući se kontinuiranom dovođenju u pitanje vraćanje naziva Bošnjaci, kao i kontinuiranom negiranju bosanskog jezika, Bošnjaci u Kanadi će uvjek obilježavati ovaj datum, sačuvati ga od zaborava, graditi mostove prijateljstva, saradnje i suživota sa građanima Kanade bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost i tako dati doprinos kanadskom Kulturnom mozaiku, kanadskoj državi i društvu.

28. septembar je dan svih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Bošnjaci slaveći svoj nacionalni dan i poštujući svoje nacionalno ime i jezik ne izdvajaju se iz matice Bosne i Hercegovine, ne žele da se getoiziraju u Bosni i Hercegovini nego su kao i u uslovima agresije i genocida odlučni za očuvanje i razvoj države Bosne i Hercegovine kao multietničke, evropske, demokratske i slobodne države.

Svim Bošnjacima u matici i dijaspori neka je sretan dan povratka Bošnjaštvu, Dan Bošnjaka.

Institut za istraživanje genocida, Kanada