Uredio: admin

Povodom 20 godina uspješnog rada Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)
Tačno prije 20 godina rođen je KBSA sa osnovnom misijom da artikulira i predstavlja bošnjačke interese, te promovira pozitivne aspekte bošnjačkog kulturnog, historijskog, nacionalnog, jezičkog i duhovnog naslijeđa u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku. Neodvojivi dio te misije je i kontinuirana aktivnost KBSA na jačanju demokratske, jedinstvene, suverene, nezavisne države Bosne i Hercegovine sa posebnom aktivnosti na kontinuiranoj promociji najboljih bosanskohercegovačkih državnih i društvenih vrijednosti u SAD i Kanadi. I treći veoma bitan sastavni dio misije KBSA je kontinuirana borba za istinu o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih strašnih zločina.
Za 20 godina svoga rada KBSA je pokazao i dokazao da se Bošnjaci Sjeverne Amerike mogu i trebaju nacionalno organizovati i tako institucionalno odredeti svoje nacionalne potrebe i ciljve u američkom Melting Potu i kanadskom Kulturnom Mozaiku. Aktivnostima KBSA, sjevernoamerički Bošnjaci su se predstavili na jednom od najrazvijenijih prostora u svijetu sa svim svojim nacionalnim odrednicama kao dio savremenog, evropskog naroda, što je doprinijelo da se uklone mnoge predrasude koje prate Bošnjake u i van matične domovine. KBSA je doprinio da Bošnjaci ne samo u Sjevernoj Americi, već i šire odrede svoja nacionalna prava i potrebe, vezujući svoju nacionalnu egzistenciju za državu Bosnu i Hercegovinu. KBSA je svojim djelovanjem omogućio i direktno učestvovao u osnivanju mnogih danas bitnih bošnjačkih i bosanskih organizacija i zajednica u Sjevernoj Americi.
Svim članovima i simpatizerima KBSA najiskrenije čestitam veliki jubilej – 20 godina uspješnog rada sa željom da se misija KBSA ne samo nastavi, već i da se u usavrši u skladu sa savremenim nacionalnim potrebama američkih i kanadskih Bošnjaka, posebno u domenu jačanja saradnje američkih i kanadskih Bošnjaka sa političkim, akademskim, kulturnim i sportskim američkim i kanadskim subjektima. Misiju KBSA treba prilagoditi da u dogledno vrijeme američki i kanadski Bošnjaci imaju svoje predstavnike u američkim i kanadskim zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima.
Emir Ramić