Uredio: admin

DEKLARACIJA
o zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hereegovine na Jadranskom moru.
Ovim rezerviramo i ostvarujemo sva prava Bosne i Hercegovine na Jadransko more prema Konvenciji UN-a o moru od 1982. godine, Ženevskoj konvenciji o teritorijalnom moru  i vanjskom pojasu od 1958. godine i svim ostalim izvorima međunarodnog javnog prava.

Vise:Deklaracija o zastiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH 18 dec 2020