Uredio: admin

Uskoro izlazi iz štampe knjiga “Kriminalističko-obavještajni rad”, autora Dženisa Šaćirovića, člana Internacionalnog ekspertnog ima Instituta za istraživanje genocida Kanada.
,,Postoji suglasnost da je praktično i nemoguće zamisliti adekvatnost državne reakcije na kriminalitet u smislu efikasne i energične borbe protiv postojećih, a posebno protiv novih fenomenoloških oblika kriminaliteta svojstvenih za suvremeno doba u kojem danas egzistiramo, bez adekvatnih kriminalističko obavještajnih odgovora i rješenja na planu prikupljanja korisnih obavještenja (informacija i podataka) sa aspekta blagovremenog i efikasnog otkrivanja postojanja krivičnih djela. Kriminalističko-obavještajni rad ne predstavlja novinu u radu subjekata odnosno agencija za sprovođenje zakona na planu prikupljanja korisnih obavještenja značajnih sa aspekta bezbjednosti, tako da možemo konstatovati da je intencija autora da ovu veoma značajnu materiju sistematizuje i prilagodi realnim i suvremenim potrebama u cilju operacionalizacije kriminalističko obavještajnog rada u vezi efikasne borbe protiv kriminaliteta.” – ističe prof. dr. Sadmir Karović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku i uposlenik u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu –SIPA u Bosni i Hercegovini.

Vise: USKORO IZ ŠTAMPE ,,KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI RAD” AUTORA DŽENISA ŠAĆIROVIĆA (1)