Uredio: admin

 

Salih Smajlović  «Kad bi kosti mogle govoriti»

U ovoj knjizi sadržana su kazivanja o genocidu i zločinima nad Bošnjacima od 1992. do 1995. godine. «Kad bi kosti mogle govoriti» je jedinstvena knjiga o genocidu nad Bošnjacima, jer u njoj autor piše o stradanjima Bošnjaka u raznim krajevima BiH u toku četverogodiošnje agresije, a od zaborava su otrgnuti i neki zločini nad Bošnjacima neposredno pred agresiju.

Havi Tatarević četnici su ubili muža i šestericu sinova

Voljela bih doći do zlikovca Karadžića, pa da mu rukama oči izvadim

U julu 1992. godine, u četničkom “čćenju” Brda kod Prijedora, Hava Tatarević iz Zecova ostala je u jednom danu bez šesterice sinova: Seada, Senada, Nihada, Zilhada, Zijada i Nishada, od kojih je najmlađi Nishad imao nepunih 18, a najstariji Senad tek 31 godinu, te muža Muharema koji je tada imao 53 godine

Kad bi kosti mogle govoriti – Hava Tatarević