Uredio: admin

momčilo

IGK Pažnja akcija – Snaga istine i pravde
Da bi sakrili učešće Srbije u agresiji na Republiku BiH i genocida nad njenim građanima, oslobađaju Momčila Perišiča. Ne dozvolimo to.
Institut za istraživanje genocida, Kanada poziva sve prijatelje istine o zločinima agresije i genocida u BiH i pravde za žrtve tih zločina da potpišu peticiju kojom se od glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju traži da obnovi tužbu protiv Momčila Perišića.

http://www.ipetitions.com/petition/appealtotheictyprosecutorsergebrammertzto