Uredio: admin

292964_200674866722844_1133978535_n

Kanadska vlada podržava “Dan bijelih traka u Kanadi”.

Vise: Kanadska vlada podržava Internacionalni dan bijelih traka