Uredio: admin

2qu4pwy
 Tekst jednoglasno usvojene Rezolucije (M- 416) u Kanadskom parlamentu

„Da se, po mišljenju Predstavničkog doma Kanadskog parlamenta, dan 11. juli treba označiti Danom Sjećanja na Srebrenicu, u sjećanju na Masakr jula 1995., u kojem je više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka bilo pobijeno, što je izraženo činom genocida od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, i kad su 25000 drugih bili silom prognati iz svojih domova od snaga bosanskih Srba“.

PAŽNJA AKCIJA: IGK: Največa akcija kanadskih Bošnjaka akcija i deset kanadskih provincija i {tri kanadske teritorije}

Više: http://instituteforgenocide.org/?p=9507&lang=bs

Kanadski prlament jednoglasno usvojio Rezoluciju o genocide u Srebrenici

Vise: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=39292

 Usvajanje Rezolucije o genocide u Srebrenici je pobjeda ljudskih prava i sloboda u Kanadi

Vise: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=39295