Kanadski muzej za ljudska prava

Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima Stojimo na straži za zaštitu ljudskih prava građana svijeta Kanadski muzej za ljudska prava (CMHR) je prvi muzej u Kanadi posvećen istraživanju I razumjevanju ljudskih prava i promicanju razmišljanja i dijaloga o ljudskim pravima. Kanadski muzej za ljudska prava s ponosom objavljuje ceremoniju … Continue reading Kanadski muzej za ljudska prava