IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA

IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA Institut za istraživanje genocida Kanada je javna ustanova koja na međunarodnom nivou štiti interese međunarodnog prava, koja visoko…

Continue ReadingIGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA