REZULTATI ISTRAŽIVANJA KOMISIJE I ISTOIMENE RADNE GRUPE (VLADE REPUBLIKE SRPSKE) ZA ISTRAŽIVANJE DOGAĐAJA U I OKO SREBRENICE OD 10. DO 19. JULA 1995.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA KOMISIJE I ISTOIMENE RADNE GRUPE (VLADE REPUBLIKE SRPSKE) ZA ISTRAŽIVANJE DOGAĐAJA U I OKO SREBRENICE OD 10. DO 19. JULA 1995. Vlada Republike Srpske je u više navrata,…

Continue ReadingREZULTATI ISTRAŽIVANJA KOMISIJE I ISTOIMENE RADNE GRUPE (VLADE REPUBLIKE SRPSKE) ZA ISTRAŽIVANJE DOGAĐAJA U I OKO SREBRENICE OD 10. DO 19. JULA 1995.

DRUŠTVENI STATUS MAJKE U JEDNORODITELJSKOJ PORODICI, NASTALOJ KAO POSLJEDICA SILOVANJA NA TERITORIJI BIH

DRUŠTVENI STATUS MAJKE U JEDNORODITELJSKOJ PORODICI, NASTALOJ KAO POSLJEDICA SILOVANJA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE AUTORICA ANISA KADRIC Vise:KONACNA VERZIJA RADA Ispravljeno

Continue ReadingDRUŠTVENI STATUS MAJKE U JEDNORODITELJSKOJ PORODICI, NASTALOJ KAO POSLJEDICA SILOVANJA NA TERITORIJI BIH