Prijedor

 

Sjećaš li se Prijedora? – Da se nikada ne zaboravi

 Sve dok se oni negiraju genocid mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom

 Ovaj serijal je zasnovan na naučno verifikovanim saznanjima i bitnim rezultatima naučnih istraživanja brojnih i eminentnih istraživača genocida i drugih oblika zločina protiv čovjećnosti i međunarodnog prava u Evropi i svijetu.

 Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=9872&lang=bs

Izjava Brian Masse povodom Svijetskog dana bijelih traka

Vise:Izjava poštovanog Brian Masse povodom Svijetskog dana bijelih traka

 MKTJ – Prijedor je grad u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Srpske snage su 30. aprila 1992. godine preuzele kontrolu nad ovom opštinom i smijenile nesrbe, bosanske Hrvate i Muslimane sa odgovornih funkcija. Nakon preuzimanja vlasti, na hiljade nesrpskih civila je zatočeno u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje.

Vise: http://www.icty.org/sid/10169

Genocid u Prijedoru “Srebrenica u kontinuitetu”

Vise: http://prijedorcid.webs.com/istinaogenociduuprijedoru.htm

Osnovne činjenice o genocidu u Prijedoru

Vise: Osnovne cinjenice o genocidu u Prijedoru

Naučnoistraživački projekat Genocid u Prijedoru, profesor Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Više o genocidu u Prijedoru

Korica Genocid u Prijedoru[1]

Kritički osvrt sa aspekta međunarodnog krivičnog prava
„Genocid u Prijedoru“
Nejra Dumanjić, bachelor prava

„Genocid u Prijedoru“ je djelo koje je sa aspekta međunarodnog kirivčnog prava, slobodno možemo reći, uspjelo dati kvalitetne, jasne, precizne i tačne odgovore na sva postavljena pitanja, koja često lutaju mislima svih onih, koji su su bili svjedoci, bilo na direktan ili indirektan način, nikad zaboravljenih, istinitih ratnih dešavanja i zločina na području Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine.

Vise: Recenzija – Nejra Dumanjić


Dr. sc. Mujo Begić, spoljnji saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerziteta u Sarajevu
Rukopis Genocid u Prijedoru” autora mr. Jasmina Medića predstavlja značajnu i naučno utemeljenu studiju o genocidu na području općine Prijedor koji su počinile srpske vojne i policijske snage.

Vise: Recenzija Jasmin Medić