1h81uu

 

U sistematskom i planiranom genocidu nad Bošnjacima Bosne i Hercegovine u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995. učestvovalo je (po raznim osnovama i na različite načine), prema rezultatima istraživanja Vlade Republike Srpske, preko 25.000 ljudi. Načini i sredstva ubijanja žrtava mogu se označiti monstruoznim. Žene, muškarci, djeca i starci ubijani su vatrenim oružjem za direktno djelovanje iz svih vrsta pješadijskog oružja, minobacača, modifikovanih aviobombi, itd., zatim noževima, te posebnim spravama napravljenim i priređenim u tu svrhu. Postoje dokazi da su Bošnjake žive spaljivali, ubijali na zvjerski način, uključujući i čitave porodice, te su tako u nekim masovnim grobnicama otkriveni i identifikovani posmrtni ostaci čitavih porodica, U “operaciji ubijanja”, uglavnom za četiri dana, s namjerom i prema tačno utvrđenom obrascu, u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice jula 1995. likvidirano je preko 8.000 Bošnjaka Bosne i Hercegovine, zbog njihove nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve i što su živjeli i što žive na teritoriji koju srpski agresor, u skladu sa srpskim velikodržavnim projektom, srpskom nacionalističkom ideologijom, politikom i praksom, osvajačkog i genocidnog karaktera, teži osvojiti i pripojiti Srbiji.  U zauzimanju sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice i izvršenju genocida nad Bošnjacima jula 1995. učestvovale su, pored vojnih i policijskih snaga kolaboracionističke, petokolonaške, fašističke i genocidne tvorevine Republike Srpske, i oružane snage Savezne republike Jugoslavije (Vojska Jugoslavije i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije)” .(Čekić, Smail, Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2012, str. 25.)

 

Činjenice1 o genocidu u Srebrenici

Vise:Cinjenice o genocidu u Srebrenici

Činjenice2 o genocidu u Srebrenici

Vise: Cinjenice o genocidu u Srebrenici2

Rezultati istrazivanja radne grupe Vlade RS o genocidu u Srebrenici

Vise: Rezultati istrazivanja radne grupe Vlade RS o genocidu u Srebrenici

Poziv svijetskoj javnosti da pocne misliti genocid u Srebrenici

Vise: Poziv svijetskoj javnosti da pocne misliti genocid u Srebrenici

Serija – Da se ne zaboravi Genocid u Srebrenici

Vise: Serija – Da se ne zaboravi genocid u Srebrenici

Marš mira povodom 20 godina od genocida u Srebrenici u centru Toronta “Never Forget”.

http://instituteforgenocide.org/?p=10075&lang=bs

Kanadska druga rezolucija o genocide u Srebrenici

http://instituteforgenocide.org/?p=9942&lang=bs

Kanadska prva rezolucija o genocide u Srebrenici

Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=9619&lang=bs

Genocid u Srebrenici je dobio planetarnu potvrdu koja je iskazana kroz pravosnažne presude izrečene u oba međunarodna suda

Vise: http://instituteforgenocide.org/?p=10243&lang=bs