You are currently viewing IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA

IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA

IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ČINJENJA

Institut za istraživanje genocida Kanada je javna ustanova koja na međunarodnom nivou štiti interese međunarodnog prava, koja visoko stručnim i humanim akcijama u borbi za istinu i pravu osvješćuje svjetsku javnost i upozorava na posljedice zanemarivanja pamćenja genocida i sjećanja na nevino stradale civilne žrtve u posljednjem genocidu na tlu Evrope 1992-1995. godine koje moderna povijest ne pamti.Također, ovaj institut sa timom obrazovanih pravnika, sociologa, psihologa i eksperata iz uskih i multidisciplinarnih naučnih oblasti, bavi se prevencijom genocida na globalnom novou, predstavljajući iskustva života u postkonfliktim sredinama, ratom razorenim područjima i državama u kojima su pravda i pravičnost usporeni proces zbog sporog ili nepostojećeg političkog/državnog iskustva u sučeljavanju s istinom.

Posljednji genocid u Evropi i prvi nakon Drugog svjetskog rata koji se desio u Srebrenici, te pređašnji u Prijedoru, Zvorniku, Banjoj Luci, Bijeljini, Višegradu, Foči, Sarajevu i svim ostalim gradovima i mjestima u Bosni, danas su od strane međunarodnih sudova, organizacija, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Evropske unije i cijelog demokratskog i civiliziranog svijeta, priznati u svom pravno-kvalificirajućem i moralnom statusu, međutim posljedice genocida ostaju nezaliječene, kao što ostaju nezaliječene rane za izgubljenim članovima porodica i sunarodnicima. Danas pitanje povijesnog naslijeđa Bošnjaka kao naroda, potrebno je kreirati i budno pratiti u međunarodnim okvirima i na razini krajnjeg dometa u afirmaciji statusa države Bosne i povijesnih bošnjačkih prostora, ratom i genocidom razorenih i depopuliziranih, u kojima danas Bošnjaci, bez obzira na brojnost, žive teško i proživljavaju anatemu vlastite žrtve nad čijim se bolom iživljavaju dželati demonizirane svijesti. Danas kada cijeli civilizirani i humani svijet priznaje žrtvu i genocid, postoji i onaj necivilizirani i dehumanizirani, koji iste negira, koristi u političke svrhe i nacional-patološka zadovoljenja, IGK je objedinitelj interesa da se svjetskoj javnosti ukaže na opasnosti kolektivizacije krivice koja uspijeva da se nametne putem medija, ali i doživljava nove akumulacije mržnje prema istini i događajima i ljudima krivo predstavljenima u njima. U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu vlastitog naroda kako u matičnoj državi Bosni, IGK učestvuje u javnom životu, na naučnom polju i sprovodi kampanju globalne borbe za prevenciju genocida.

IGK je prva velika ustanova na međunarodnom nivou koja je okupila veliki tim stručnjaka, akademika, doktora nauka, magistara, univerzitetskih poslenika, članova instituta, te mnogih nacionalnih institucija, organizacija, nevladinog sektora, ali i samoinicijativnih pojedinaca sa svih krajeva svijeta. Njen cilj je konsenzus oko zajedničkog i strateškog pitanja sa kojim nema kompromisa. Zahvaljujući IGK, danas se genocid u Srebrenici i ostalim genocidima i stratištima Bošnjaka, uči na univerzitetima, srednjim školama i drugim obrazovnim i naučnim ustanovama u svijetu, ne bi li svijet bio upoznat sa stravičnim događajima iz ne tako davne povijesti, ali i da bi se stušila dalja manipulativna medijska diverzija negatora genocida, počinitelja i etno-nacionalističkih i nacističko-fašističkih strojeva koji danas dolaze sa istih odnih adresa sa kojih su dolazile i poruke za izvršenjem genocidnih zadataka.
IGK ima cilj da se bori za interese svog naroda i svoju državu, i intencija osnivača je u svijesti da narod koji se ne bori za sebe, istinu o sebi, nema prava da vjeruje u mirnu budućnost. U tom smislu, sve velike bošnjačke nacionalne, političke, naučne, obrazovne i ostale institucije, trebaju pratiti i nastojati da svesrdno i obavezno pomognu IGK u svom radu.

AUTOR – PhD (c). Dženis Šaćirović, član Internacionalnog ekspertnog tima IGK