You are currently viewing IGK PAŽNJA AKCIJA: Dan bijelih traka u Kanadi

IGK PAŽNJA AKCIJA: Dan bijelih traka u Kanadi

IGK PAŽNJA AKCIJA: Dan bijelih traka u Kanadi

Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK} poziva sve prijatelje istine i pravde u Kanadi da 31. maja iskažete svoju solidarnost sa žrtvama masovnih zločina počinjenih u Prijedoru i širom svijeta, noseći bijelu traku oko ruke ili isticanjem zastave ili bijelog čaršafa na svom prozoru.

Trideset i prvog maja 1992. godine vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale su naredbu putem lokalnog radija kojom se naređuje nesprskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, i da pri izlasku iz kuća stave bijele bijele trake oko rukava. Ovo je bio početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije, silovanja, otvarani koncentracioni logori i činjeni drugi zločini, i čiji je konačni ishod bio uklanjanje 94% Bošnjaka i bosanskih Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.

Ovo je bio prvi put od 1939. i nacističkog proglasa po kojem su poljski Jevreji morali nositi bijele trake sa plavom Davidovom zvijezdom oko rukava, da su članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način bili obilježeni za istrebljenje.

Članovi Evropske posmatračke misije su posvjedočili da su čak u avgustu 1992. tokom posjete selima oko Prijedora u kojima su živjeli i Srbi i Bošnjaci vidjeli bijele zastave na bošnjačkim kućama da bi se mogle razlikovati od srpskih. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je rezultate kampanje progona nesrpskog stanovništa koja je uslijedila uporedio sa genocidom. a nauka je dokazača da se radi o genocidu.

Na hiljade ljudi je ubijeno, zatočeno, mućeno, deportovano ili silovano i Prijedor kao zajednica se promijenio zauvijek.

Danas je Bosna i Hercegovina država koja funkcioniše na osnovama mirovnog sporazuma potpisanog 1995. po kojem je Prijedor završio u entitetu Republici Srpskoj.

Opstinške vlasti u Prijedoru do današnjeg dana nisu žrtvama ove genocidne kampanje na bilo koji način odali poštu za patnje korz koje su prošli. Lokalne vlasti odbijaju javno priznati da su zločini počinjeni u Prijedoru, uprkos brojnim presudama međunarodnih i lokalnih sudova. Podizanje spomenika u spomen prijedorskim žrtvama u gradu nije dozvoljen, a pristup mjestima zločina onemogučuju mnogi.

Zbog toga vas pozivamo da 31. maja iskažete svoju solidarnost sa žrtvama masovnih zločina počinjenih u Prijedoru i širom svijeta, noseći bijelu traku oko ruke ili isticanjem zastave ili bijelog čaršafa na svom prozoru.

Ovaj čin ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde. Na ovaj dan dignimo glas protiv poricanja istine o počinjenim zločinima. Dajmo podršku ljudima širom svijeta nad kojima je počinjen zločin zbog njihove rase, etničke pripadnosti ili političkih uvjerenja.

Gdje god se nalazili, trideset prvog maja stavite bijelu traku oko ruke i barem na deset minuta istaknite bijeli caršaf na prozor! Dajte do znanja žrtvama u Prijedoru i širom svijeta da nisu same.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}