PAŽNJA -AKCIJA – Peticija za ponovno otvaranje ambasade Kanade u BiH

Poziv kanadskim državljanima i građanima sa stalnim boravkom u Kanadi da potpišu peticiju

PETICIJA E-1455 NA WEBSTRANICI PARLAMENTA KANADE ZA PONOVNO OTVARANJE KANADSKE AMBASADE U SARAJEVU

http://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-1455 )

U toku je kampanja putem elektronske petcije broj 1455 na službenoj web stranici Parlamenta Kanade u engleskoj i francuskoj verziji, sa zahtjevom ponovnog otvaranja Kanadske ambasade u Sarajevu. Kao što znate, ambasada je zatvorena u avgustu 2009. bez razumljivo datog objašnjenja, s obzirom na predhodno značajno učešće Kanade unutar misije u Bosni i Hercegovini.

Njeno ponovno otvaranje bi omogućilo sljedeće:
• Ponovno uspostavljanje direktne veze sa Bosnom i Hercegovinom i komunikacijom sa vladinim organizacijama i odjelima unutar BiH;
• Direktno bi se uspostavio kontakt sa nevladinim organizacijama, shodno razmjena aktivnosti NGO-a unutar dvije zemlje;
• Promocija turističkog potencijala Bosne i Hercegovine;
• Unapređenje socijalnih i administrativnih protokola i aktivnosti, kao što je penziono osiguranje i slično;
• Olakšanje komunikacije investiranja između dvije zemlje;
• Olakšanje procesa razmjene studenata i stručnog osoblja na visoko obrazovnim ustanovama, firmama, sportskih asocijacija, umjetnika, i slično;
• Prilika Kanadskoj vladi da uloži svoje diplomatske talente, a i kao lider multi-etičnosti doprinese poboljšanju demokratskih procesa u BiH.

Upute i pravila glasanja potpisom su sledeće:
• Potpisnik mora biti kanadski državljanin (bez obzira, da li se trenutno nalazi u Kanadi ili u inostranstvu), ili imati status stalnog građanina Kanade;
• Potpisnik mora imati svoju ličnu e-mail adresu;
Nema minimuma godišta starosti, što znači da
• e-Peticiju 1455 mogu potpisati i vaša maloljetna djeca, ukoliko imaju svoju e-mail adresu;
• Potpisnik mora upisati svoje; ime i prezime, broj telefona, e-mail, provinciju boravka, postal code i potvrditi svoj status i pravila peticije, zatim upisati klikom;
• Vaše lične informacije neće biti dostupne javnosti, one su samo unutar peticionog odjeljenja, a u svrhu provjere tačnosti identiteta potpisnika;
• Peticija je objavljena na stranici House of Commons of Canada 08. februara 2018. i biće otvorena za potpisivanje do 08. juna 2018 (120 dana).

Šta dalje, nakon 08. juna 2018?
Po završetku procesa potpisivanja, a nakon potrebnog broja potpisa (500), peticija je spremna za njeno isčitavanje unutar House of Commons, od strane zastupnika u Parlamentu (MP), Ministrici vanjskih poslova ispred Vlade Kanade. Ministrica je dužna pretstaviti zahtjev vladi, a vlada je dužna ogovoriti u roku od 45 dana. Strateški je pretpostavka, da što veći broj potpisa može imati uticaj na odgovor i odluku Vlade.

Kako učestvovati u ovoj kampanji?
Potrudite se da svi članovi vaše porodice potpišu peticiju sa svojim ličnim e-mail adresama. Podjelite ovaj email sa prijateljima, podjelite post sa objašnjenjem na engleskom preko linka na Facebook-u i lajkujte isti, a i zamolite svoje sugrađanje koji nisu porjeklom i BiH, a žele da doprinesu svojim potpisom. Peticija je na ovom linku, ali se može i jednostavno pronaći na Google-u upisom “e petition 1455”, kao i na Facebooku pode1455.

Budimo svi zajedno i složni u ovoj inicijativi. Pratite kampanju peticije na Facebook stranici e1455, i budite obavješteni tako što ćete je lajkovati.

Adnan Kapidžić
Inicijator peticije
Burnaby, BC