You are currently viewing Trinaest godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Trinaest godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

28. 04. 2023.
Trinaest godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

IGK se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava, kontinuirano i blagovremeno reagira na sve pokušaje negiranja pravosnažnih presuda o genocidu u BiH i dokazane hostorijske, nau;ne i sudske istine, ali i realizira naučnoistraživačke i edukativne projekte posvećene razvoju i očuvanju kulture sjećanja.

IGK sa kanadskom vladom i parlamentom ima veoma dobru korespondenciju. Karakteristično da je kanadska vlada skoro uvijek odgovarala na naša pisma u kojima se tražilo veći uticaj Kanade na zaštitu bosanskohercegovačkih državnih interesa, posebno na zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog subjektiviteta od raznih antibosanskih politika. Dosadašnji najvažniji rezultati lobiranja za bosanskohercegovački interes u Kanadi su: bosanski jezik je priznat u Kanadi, nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u kanadskim statističkim i drugim dokumentima, genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi, kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije rezolucije o genocidu u BiH, podržana inicijativa za osnivanje Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu, organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipegu, genocid u BiH prezentiran Kanađanima i kanadskim univerzitetima, otkriven spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, iniciran projekat kojim je kanadska vlada podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka, parlamentarna peticija kojom se traži krivično sanskcionisanje negatora genocida. IGK je dobio pozitivan odgovor za zabranu negiranje genocida na društvenim mrežama i stopiranju dodjela ordena negatoru genocida u Srebrenici od strane predsjednika Njemačke.

Lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja, ali i za državu BiH u Kanadi traje više od 20 godina.

Posebno je važno što kanadska vlada i parlament i kanadski gradovi na prigodan način obilježavaju Dan državnosti BiH i Dan nezavisnosti BiH, svjetski Dan bijelih traka i Dan genocida u Srebrenici.

IGK se zahvaljuje svojim članovima i prijateljima širom svijeta na 13 godina uspješne saradnje u važnoj misiji istraživanja zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava, borbe protiv negatora genocida, glorifikatora presuđenih ratnih zločinaca, revizionista sudskih, naučnih i historijskih činjenica o genocidu i razvijanja institucionalne kulture pamćenja.

Institut za istraživanje genocida Kanada