Samo žrtve zainteresirane progon zločinaca

zrtve-genocida

Da li su samo žrtve zainteresirane za krivični progon zločinaca

Ajša Hadžimešić je član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Svojim istraživačkim novinarstvom Ajša daje veliki doprinos istini i pravdi.

Žrtve bez adekvatne i dovoljne pomoći države, odnosno Bošnjaka koji obnašaju odgovorne funkcije, teško da mogu same iznijeti na leđima ogromni teret krivičnog progona zločinaca, djelovati na prevenciji, svjedočiti pred sudovima i istovremeno biti izložene u RS i šire onoj istoj politici koja je bila na sceni od 1992.-1995.godine.

Vise: 1036 2 Preporod 31

http://www.preporod.com/index.php/drustvo/23-aktuelno/529-da-li-su-samo-zrtve-zainteresirane-za-krivicni-progon-zlocinaca