Humanost je izgubila svoj smisao

Bosnia's Female Victims of Rape

Na ovoj slici je 29-godisnja Aziza iz Brckog koju su Srbi, ispred njene djece, brutalno silovali u periodu Decembra 1992 godine. Nakon sto su je silovali, jedna grupa cetnika se popisala u djecija usta. Ona je bila trudna 2 mjeseca, nakon sto je razmijenjena, poslije cega je pocinila aborciju. Fotografija: Sophie Elbaz. (fotografija uzeta 22 Januara 1992)

Humanost je izgubila svoj smisao poslije masovnog zločina silovanja nad Bošnjakinjama u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima

“Silovanjeuratukvalitativnoserazlikujeodbombekojajepogodilanekivojnicilj, odbezobzirnogpljačkanjaipaljenja, odpromišljenezasjede, masovnihubojstavaimučenjaprisaslušavanju, iakosadržisveelementenabrojenog”. S. Brownmiller

Izgubljenasrećaiunutrašnjimir, koji jekrasioBošnjakinje, obnoć suizgubljeni, alineimoralneodlukedasehrabrosuočeisuprotstave  zločinusilovanja. Institut za istraživanje genocida, Kanada se trudi da se glasovi žrtava silovanja čuju.  Bez kazne zločincu silovanja nema ljudske, civilizacijske, humane ravnoteže, nema izvršenja pravednosti, potkopava se temelj i urušava zgrada koja na njemu počiva. Izostaje dobro. Umire ljepota. Mirenjem sa zločinom silovanja, zaboravom zločina silovanja postajemo zli suučesnici u kontinuitetu nepravde, počinitelji novog zločina.  Nositelji seksualnog nasilja nisu bili poticani tjelesnom požudom nego, nadasve, spoznajom da ponižavaju bošnjački narod, da mu slabe duh otpora, da ga bacaju na koljena.

 Činjenica silovanja koja u temelju vrijeđa ljudsko, bošnjačko dostojanstvo najbolje razotkriva anatomiju morala protagonista agresije i genocida koji su takve udružene zločinačke pothvate ugradili u svoju udruženu osvajačku, agresivnu, genocidnu strategiju, strategiju koja je zločinom tjerala Bošnjake i Bošnjakinje da napustite svoju zemlju, državu, svoju Bosnu i Hercegovinu, strategije koja je nasilno oduzimala pravo život. Jer ako se uništi žena, uništen je stup obitelji. Jedna od specifičnosti  zločina silovanja u Bosni i Hercegovini jest i to što je pomaknuta dobna granica tako da su sve češće i djevojčice žrtve masovnih, višekratnih i sustavnih silovanja. To nije bio incident, slučajnost, nego, naprotiv, nešto što se obavilo sustavno, planski, s predumišljajem. Institut za istraživanje genocida, Kanada se uživljuje u osjećaje, tegobe, brige silovanih žena koje su zadržavane u logorima srpskih osvajača sve do one vremenske granice poslije koje je nemoguće odstraniti začeti plod.


Svjedoćenja Silovanih Bošnjakinja – Behar

(Kompletna svedocenja čitajte OVDE )