Otvoreno pismo Visokom predstavniku

 

MIROVANA AKCIJA ZENA U CRNOM

Otvoreno pismo Visokom predstavniku
Mi, dolje potpisani, pozivamo Ured visokog predstavnika da zastupa i da surađuje s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine kako bi se ostvarilo pravo na reparaciju za preživjele žrtve seksualnog nasilja za vrijeme rata. Reparacije mogu imati različite oblike, uključujući naknadu, kompenzaciju, rehabilitaciju, isplatu i garanciju neponavljanja1 te bi također trebale imati za cilj osnažiti i promijeniti živote žena i muškaraca koji su preživjeli višestruke oblike seksualnog nasilja.

Vise: Otvoreno pismo Visokom predstavniku_31_Maja_2018 (3)