Uredio: admin

PAŽNJA AKCIJA: Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost”

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Phoenix

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Phoenix

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis


Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Atlanti

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Atlanti


Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Čikago

Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost – Čikago


Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Des Moines

Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost – Des Moines


Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Ričmond

Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost – Ričmond