PAŽNJA AKCIJA: Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost”

PAŽNJA AKCIJA: Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost”

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u  Chicago

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u  Somerset, New Jersey

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u  Pensilvaniji

 

 

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Phoenix

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Atlanti

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Čikago

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Des Moines

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Ričmond