You are currently viewing Odmah poslije beogradske anticivilizacijske promocije lažnog izvještaja o Srebrenici IGK je dobio više ozboljnih prijetnji

Odmah poslije beogradske anticivilizacijske promocije lažnog izvještaja o Srebrenici IGK je dobio više ozboljnih prijetnji

25. 08. 2021.

IGK:Saopćenje

Odmah poslije beogradske anticivilizacijske promocije lažnog izvještaja o Srebrenici od strane takozvane “Nezavisne međunarodne komisije za istraživanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je dobio više ozboljnih prijetnji poslanih na zvaničnu email adresu IGK. U jednoj od tih perijetnji uz citiranje medijskog izvještaja sa sramne promocije se otvoreno prijeti članovima IGK:
“Skupo ćete platiti širenje laži prema srpskom narodu. Genocida u Srebrenici nije bilo. Sram na vas, nemate ljudskosti, vi ste ljudi najgore vrste, i zato morate platiti svoje laži o navodnom genocidu u Srebrenici zajedo sa svojim prijateljima katolicima i muslimanima”.

Dok Srbija zajedno sa entitetom Republika Srpska nastavlja sa negiranjem genocida u Srebrenici, koji je nedvosmisleno potvrđen presudama međunarodnih i domaćih sudova, IGK još jednom podsjeća svjetsku javnost na sljedeće.

Srpska politička, akademska i duhovna elita formiranjem novih komisija za Srebrenicu i Sarajevo nastoji da negira genocid u državi Bosni i Hercegovini i prikrije sopstvenu odgovornost za agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ta elita svjesna je društvene, historijske i naučne istine da su Srbija i paradržavna tvorevina entitet Republika Srpska planirale i vodile agresorski rat protiv države Republike Bosne i Hercegovine te počinile genocid, što potvrđuju brojne presude, naučni dokumenti, a i rezultati istraživanja Komisije Vlade eniteta Republika Srpska o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Ta elita svjesna je svoje krivične i političke odgovornosti za genocid, a posebno je svjesna činjenice da je entitet Republika Srpska nastao na genocidu, da je rječ o genocidnoj tvorevini koju je legalizovao Dejtonski mirovni sporazum. Upravo zato srpska nacionalistička elita godinama preduzima brojne radnje i aktivnosti koje imaju za cilj negiranje genocida, falsifikujući relevantne dokumente i obmanjujući domaću i svjetsku javnost.

Rječ je o dobro smišljenom projektu iza kojeg stoji država Srbija i njen marionetski režim u entitetu Republika Srpska, za čiju se realizaciju izdvajaju ogromna finansijska i materijalna sredstva te angažuju mnogi kvazi istraživači. Posebno su te kvazi lobističke aktivnosti narasle u SAD i Kanadi. IGK je već informisao kanadsku i svjetsku javnost da je zadatak komisija za Srebrenicu i Sarajevo promjena karaktera oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini i promjena prirode počinjenih zločina kako bi se dokazalo da u Republici Bosni i Hercegovini nije bilo genocida i da je u Republici Bosni i Hercegovini vođen građanski rat u kojem Srbija nije učestvovala. Za taj cilj se formiraju kvazi komisije kako bi provele lažna i manipulativna istraživanja, bez stvarnih, pouzdanih izvora saznanja, bez novih dokumenta i dokaza koji do sada nisi bili poznati, a na osnovu kojih bi komisije došle do novih, do danas nepoznatih rezultata istraživanja.

Ne pristajemo na zaborav. Borićemo se protiv trijumfa barbarizma. Prijetnje nase neće zasutaviti. IGK nastavlja svoju misiju. Poručujemo svim negatorima genocida i države Bosne i Hercegovine da su ideja Bosne i bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Zato oni koji negiraju genocid zapravo negiraju povijest koja je već zadokumentovala največi zločin poslije holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog čina negiranja genocida i države Bosne i Hercegovine, zbog falsifikovanja sudskih, historijskih, naučnih činjenica i zbog glorifikovanja presuđenih ratnih zločinaca, negatori će vječno ostati na smetljištu historije. Do danas oni nisu shvatili da snagu historijske istine nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage historijske istine o genocidu. Bosna i Hercegovina sa historijskom istinom o genocidu je trajna i neuništiva država koja bez obzira na toliko agresija i genocida, bez obzira na mnoge analize takozvanih instituta širom svijeta o navodnoj propasti bosanske države, bez obzira na antibosansko djelovanje udružene paradržavne, antibiosanske diplomatije i koalicije još svjedoći mogućnost realizacije čovjeka i civilizacije na osnovama bosanskohercegovačke slobode, istine i pravde.

Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}