You are currently viewing Otvoreno pismo IGK ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću.

Otvoreno pismo IGK ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću.

08. 08. 2023.
Otvoreno pismo IGK ministru sigurnosti BiH Nenadu Nešiću.
Otvoreno pismo je odgovor povodom javnog istupa ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića u kojem je susret člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića sa nekadašnjim komandantom Petog korpusa Armije Republike BiH generalnom Atifom Dudakovićem ocijenio kao čin usmjeren protiv srpskog naroda i bosanskohercegovačkog entiteta RS.
Ministre Nešiću, opstanak države BiH je najveća pobjeda Armije RBiH.
Za razliku od političkog, vojnog i policijskog establišmenta entiteta RS kome su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugolsaviju presudili genocid, ratni zločin i zločin protiv čovječnosti za vrijeme agresije na RBiH,  Armija RBiH nastala u odbrani slobode države BiH  je jedina antifašistička snaga u agresiji na RBiH i genocidu protiv njenih građana, prije svega Bošnjaka, koja je vodila borbu za slobodu i čast svoje međunarodno priznate države BiH.
Armija RBiH je simbol historijskog kontinuiteta bosanskohercegovačke državnosti i nezavisnosti, simbol kontinuiteta antifašizma na bosanskohercegovačkoj zemlji.
Armija RBiH se nije borila za BiH u kojoj i dalje organizovano djeluju fašističke snage, u kojoj se javno gazi istina i pravda i zabranjuje kultura sjećanja, u kojoj se kontunirano pokušava izvršiti revizija historijskih, naučnih i sudskih činjenica o genocidu u BiH, u kojoj su subjekti antibosanske koalicje razvili metode manipulacije kojima uspjevaju prekriti svoje prave namjere i ciljeve, te se predstavljaju kao zaštitnici naroda, a zapravo žele uništiti državu BiH. Oni zapravo žrtvuju narod, državni interes i državno dobro za veliko nacionalističke, antibosanske programe i ideje.
Armija RBiH odgovorila je najtežem izazovu u višestoljetnoj historiji države BiH, odbranivši najveće civilizacijske vrijednosti. U toj borbi pripadnici Armije RBiH pokazali su svoju ljudsku i moralnu veličinu, odbranivši časno državu BiH.
Armija RBiH okupila je sve patriote, koji su zajedno stali na prvi front odbrane BiH, bez obzira na etničke, vjerske ili druge razlike. Dijelili su ideju slobodne i nezavisne države kojoj su agresori otvoreno prijetili nestankom i uništenjem.
Armije RBiH je ustala protiv osmišljenog i organiziranog plana za agresiju i genocid nad nesrpskim stanovništvom, ali i ne samo to. Ona je imala viziju države BiH, kao nezavisne i suverene države ravnopravnih i slobodnih građana i naroda, protiv druge vizije, koja se temeljila na  njenom nestanku i borbi do potpunog uništenja.
Vaš odnos prema takvoj Armiji RBiH ne može srušiti ugled armije čiju strategiju odbrane i ljudski odnos u odbrani vlastite države danas izučavaju renomirani svijetski univerziteti kao čudo bosanskog otpora. Vaše riječi govore samo o vama, svrstavajući vas u antibosansku, antidržavnu koaliciju. Niste zaslužili voditi bitan resor ministarstva sigurnosti časne i ponosne države BiH.
Dr. Emir Ramić
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}