Stepeni u razvoju genocida i napori da se on spriječi

Prema dr Gregoriju Stentonu, predsjedniku Dženosajd Voča (Genocide Watch), genocid se razvija u osam etapa:

Etapa 1. Razvrstavanje.
Ljudi se djele na “nas i njih”.
Glavna preventivna mjera u ovoj ranoj etapi jeste razvijanje univerzalnih institucija koje transcendiraju tu podjelu.

Etapa 2. Obilježavanje.
Skupa sa mržnjom, članovima poniženih grupa  mogu protivno njihovoj volji biti nametnuta obilježja.
U cilju borbe protiv obilježavanja, simboli mržnje mogu se zakonski zabraniti, kao i govor mržnje.

Etapa 3. Dehumanizacija.
Jedna grupa poriče humanost druge grupe. Njeni članovi izjednačavaju se sa životinjama, insektima ili bolestima.
Treba zabraniti medije koji šire mržnju, kao i svaku propagandu koja promoviše mržnju. Treba bez oklijevanja kažnjavati zločine iz mržnje.

Etapa 4. Organizacija.
Genocid je uvijek organizovan. Posebne vojne, paravojne ili milicijske jedinice se često obučavaju i naoružavaju.
Kako bi se suprotstavili ovom stadijumu, članstvo u ovakvim grupama mora biti zabranjeno zakonom.

Etapa 5. Polarizacija.
Grupe koje šire mržnju emituju polarizujuću propagandu.
Preventiva se može sastojati u obezbjeđivanju sigurnosti za umjerene vođe ili pomoći grupama za ljudska prava.

Etapa 6. Identifikacija.
Žrtve se identifukuju i izdvajaju zbog svoje etničke ili vjerske pripadnosti.
Na ovom stupnju, mora se jasno pozvati na uzbunu protiv genocida.

Etapa 7.Istrebljenje.
Za ubice ovo je istrebljenje jer oni ne smatraju da su njihove žrtve sasvim ljudi.
Na ovom stupnju, samo brza i sveobuhvatna oružana intervencija može zaustaviti genocid. Moraju biti uspostavljene stvarne sigurne zone ili koridori za evakuaciju izbjeglica sa teško naoružanom međunarodnom zaštitom.

Etapa 8. Poricanje.
Počinioci poriču da su počinili ikakav zločin.
Odgovor na poricanje jeste kazna izrečena pred međunarodnim ili nacionalnim sudovima.

Vise o prevenciji i negiranju genocide: attachment: 1,2

Prof. dr. Smail Čekić – Direktor  Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Attachment 1: Negiranje genocida u Bosni i Hercegovini

Prof. Mr.sc. Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada
Attachment 2: Aktuelna faza genocida, uključuje njegovo negiranje