Raspad SFRJ i Referendum

Zakon o Danu nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, donešen je 28.02.1995. , a potpisan od strane Predsjednika Predsjedništva republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 6.3.1995. godine. Više:RASPAD SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE…

Continue ReadingRaspad SFRJ i Referendum