Uvodna Riječ

Čast mi je i zadovoljstvo da vas u ime Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} i u svoje ime najtoplije pozdravim i zaželim da blagovremeno i potpuno budete informisani o bitnim naučnoistraživačkim i drugim aktivnostima IGK. Sjedište IGK je u Hamiltonu, Ontario, Kanada. Više…

Prevencija Genocida

Negiranje (kolektivno i individualno) genocida (ne prihvaćanje - odbijanja da se prihvati činjenica o genocidu), prema znanstvenicima i vlastima holokausta i genocida, je posljednja faza genocida, koji uvijek prati najteži oblik zločina protiv čovječnosti i međunarodno pravo, a to može trajati dugo nakon genocida. Više…

Saradnja

Odmah po svom formiranju, Institut za istraživanje genocida Kanada ostvario je proces komunikacije i bitnu saradnju sa domaćim i međunarodnim istraživačkim ustanovama. Više…