Uredio: admin

12191947_779720822139337_5792308215856339425_n

Druženje sa Institutom za istraživanje genocida Kanada

Institutom za istraživanje genocida Kanada poziva sve prijatelje i simpatizere na zajedničko druženje
31. oktobra 2015 u 7:00 pm
739 Brown’s Line, Slovenian Hall, Toronto
Ulaz : $15

PROGRAM
Obraćanje Prof. Emira Ramića
Prezentacija dosadašnjih i budućih aktivnosti IGK
U nastavku programa:
Orkestar : “Žute Dunje”
Folklorna grupa KUD “ MERAK”

Na raspolaganju će biti tradicionalni ćevapi, kolaći, kahva i sokovi.

 Sve dok oni negiraju genocid, mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom. Mogu barbari ubijati ljude i uništavati materjalna dobra, ali ne mogu uništiti Ideju Bosne i Bosanski duh. Bez znanja o prošlosti mi nemamo mjesta u budućnosti.

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava sa historijskog, pravnog, sociološkog, kriminološkog, ekonomskog, demografskog, psihološkog, politikološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno istraživanje zločina. IGK je proizvod potrebe da se na drugačiji način počne promišljati kultura pamćenja koja treba biti sastavni dio bošnjačkog nacionalnog bića koje je zajedno sa državom BiH odbranjeno u agresiji i genocidu. Ta kultura pamćenja podrazumijeva da se o najvećim zločinima u Evropi poslije holokausta treba promišljati upotrebom nauke i istraživanja, jer borba protiv revizionista historije nije moguća samo emocijama. Samo naučno-istraživačka saznanja mogu biti trajna osnova razvijanja naših sposobnosti u pravovremenom otkrivanju, identifikovanju, sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u čemu istraživači genocida imaju historijsku ulogu i odgovornost.

Od  aktivnosti IGK posebno ističemo: pozivanje UN-a i drugih međunarodnih organizacija da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH, o genocidu u BiH se govori u kanadskim školama, poslije intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH, a pušten je u parlamentarnu proceduru i Zakon o genocidu u BiH. Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom. Osim toga, pokrenut je multidimenzionalni naučno-istračivački projekat borba protiv negatora genocida, poziv Darku Trifunoviću negatoru genocida u BiH da učestvuje na Evropskom kongresu policije je povučen i njegovo učešće je otkazano, Srđi Trifkoviću negatoru genocida u BiH i propagatoru antimulimanske kampanje, zabranjen je ulaz u Kanadu, podržana je nicijativa za osnivanje Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu. Također, organizovana je stalna postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava, genocid u Sarajevu prezentiran je Kanađanima i kanadskim univerzitetima, podržan je projekat spomen-obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, otkazano predavanje Michaela Parentia, negatora genocida, zatim Vlada Kanade je podržala obilježavanje Dana bijelih traka u Kanadi.

U svojoj brobi za istinu i pravdu IGK je ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida. Posebno ističemo saradnji sa Međunarodnom asocijacijom istraživača genocida, Muzejom memorijala holokausta Sjedinjenih Američkih Država, Kandskim muzejom za ljudska prava, Asocijacijom „Svijet bez genocida“ itd.

IGK će nastaviti svoju misiju borbe za istinu i pravdu putem činjenica na bazi naučnih istraživaja. IGK u svome Upravnom odboru i posebno Internacionalnom ekspertnom timu već sada ima veliki broj mladih istraživača. Naš cilj je da okupimo što veći broj mladih istraživača koji će postati lideri u oblasti istraživanja genocida ne samo u BiH, već u svijetu, koji će postati lideri u borbi za zaštitu ljudskih prava i sloboda svugdje gdje su ugrožena. I još jedan važan cilj namjeravamo umrežiti, odnosno uvezati sve mlade istraživače. Tako ćemo stvoriti ljudski potencijal spreman da se uhvati u koštac sa svim negatorima genocida, sa svima onima koji na bilo koji način narušavaju osnovna ljudska prava i slobode. IGK želi kreirati mlade istraživačke elite koje će brzo i adekvatno odgovoriti na sve izazovnija ugrožavanja ljudskih prava i sloboda kako u Sjevernoj Americi, tako i u svijetu uopšte.

Osnovni strateški zadaci koje će IGK realizovati u budućnosti: kontinuirana borba upotrebom naučno istražuvačkih činjenica za istinu o agresiji i genocidu u BiH i svijetu, kontinuirana borba upotrebom naučno istraživačkih činjenica za pravdu za žrtve zločina agresije i genocida u BiH i svijetu, aktivnosti za usvajanje zakona u Kanadskom parlamentu koji će regulisati prava žrtava agresije i genocida u BiH koji žive u Kanadi, aktivnosti za reviziju Tužbe BiH protiv Srbije za genocid pred Mešunarodnim sudom pravde, izdavačka djelatnost iz oblasti istraživanja genocida.

Donacije:

Kada donirate Institutu za istraživanje genocida, Kanada, vi ne samo ćinite  sjećanje na žrtve, već i pomažete u borbi protiv mržnje i negiranja holokausta i genocida. Institut za istraživanje genocida, Kanada podućava mnogo ljudi svake godine o historiji holokausta i genocida. No, ne možemo to činiti bez vas. Institut za istraživanje genocida, Kanada se oslanja na vaše donacije koje  omogućuju naše kritičke obrazovne inicijative i programe koji imaju za cilj uklanjanje mržnje, spriječavanja  genocida, i promicanje ljudskog dostojanstva, prava i sloboda. Molimo vas da nam pomognete i donirajte velikodušno. Donirajte putem interneta (online).

http://instituteforgenocide.org/?page_id=98&lang=bs