Uredio: admin

MKSJ je utvrdio jasan karakter rata u BiH, međunarodni oružani sukob, agresija Srbije i Hrvatske
na BiH

Više: Analiza zaostavštine Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju