You are currently viewing Emir Ramić imenovan za ambasadora Kulture sjećanja istine i pravde u BiH

Emir Ramić imenovan za ambasadora Kulture sjećanja istine i pravde u BiH

 

30. 08. 2022.

Udruženje “Žena žrtva rata” uvažavajući prijedlog mnogih organizacija i zajednica u BiH i dijaspori, uvažavajući prijedlog mnogih istaknutih pojedinaca u svijetu, posebno u Kanadi, imenovalo je akademika Emira Ramića za ambasadora Kulture sjećanja istine i pravde u BiH.

Akademik Ramić je više od 20 godina angažovan u borbi za istinu, pravdu, kulturu sjećanja, za bolju BiH, za lobiranje i prezentaciju najboljih bosanskohercegovačkih vrijednosti. Posebno istićemo njegovu aktivnost za prava silovanih žena u agresiji na RBiH. U toj borbi posebno je važan njegov doprinos institucionalizaciji kulture sjećanja u Kanadi, ali i širom svijeta putem kontinuiranog prezentovanja istine o agresiji i genocidu u RBiH.

Akademik Emir Ramić je rođen u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Trenutno živi u Hamiltonu, Kanada. Ramić je osnivač i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, redovni član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Asocijacije svjetskih istraživača genocida, Komiteta memorijalnog muzeja holokausta Kanade, Kanadskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “ Svijet bez genocida” i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda širom svijeta. Aktivno je radio i doprinio da se u parlamentima SAD, Kanade, Australije, Evropskog parlamenta i parlamentima desetak drugih država usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici i BiH. Domaći i strani analitičari uvrštavaju ga u jednog od najboljih poznavalaca zločina genocida. Ramić je dobitnik više nagrada i priznanja: Posebne plakete Kanadskog parlamenta za doprinos nauci o genocidu i zaštiti ljudskih prava i sloboda, Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za posebne zasluge na planu naučnog istraživanja i prezentovanja rezultata naučnih istraživanja o genocidu u Srebrenici i BiH u svijetu, Velike plakete Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, posebnog priznanja Reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazovića za širenje istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, Plakate Parlamenta Kanade za borbu za ljudska prava i slobode, priznanje Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike “Ćamil ef. Avdić” za životno djelo.

Akademik Ramic je autor “Knjiga Pamcenja i Opomene”.

“Oduševljen sam i počašćen imenovanjem za ambasadora Kulture sjećanja istine i pravde u BiH od Udruženja “Žena žrtva rata”, organizacije koja predstavlja glas žrtava agresije i genocida u BiH, posebno glas žrtava silovanih žena. Nadam se da ću u ovoj bitnoj pocasnoj ulozi putem Instituta za istraživanje genocida Kanada uspjeti još više poticati glas istine i pravde o največim zločinama poslije Drugog svijetskog rata u Evropi, agresiji i genocidu u BiH, kako u Kanadi, tako i u svijetu. Posebno ću se angažovati na osnaživanju, obrazovanju i efikasnom uključivanju budućih, mladih generacija u institucionalizaciju kulture sjećanja na agresiju i genocid u BiH” izjavio je Ramić.

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava.