Saopćenje IGK povodom presude MKTJ

2qamdz9

SAOPĆENJE INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE GENOCIDA KANADA POVODOM PRVE PRAVOSNAŽNE PRESUDE ZA GENOCID U SREBRENICI
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izreklo je konačnu presudu Vujadinu Popoviću, Ljubiši Beari, Dragi Nikoliću, Radivoju Miletiću i Vinku Pandureviću, oficirima Vojske Republike Srpske optuženim za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, počinjene u julu 1995. godine. Presuda Popoviću i Beari prva je pravosnažna presuda oficirima Vojske entiteta Republike Srpske za počinjeni genocid u povijesti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Dosad je general Vojske entiteta Republika Srpska Radisav Krstić pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora, ali za pomaganje i podržavanje genocida u Srebrenici.
U ime žrtava agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima, u ime mnogobrojnih boraca za istinu i pravdu o tim zločinima, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} pozdravlja prvu pravosnažnu presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za genocid u Srebrenici. Svi oni koji negiraju genocid negiraju međunarodne presude. IGK još jednom traži donošenje zakona o kažnjavanju onih koji negiraju genocid u Bosni i Hercegovini, jer negacijom genocida se stvaraju uslovi za novi genocid.
Kao naučno istraživačka institucija IGK izražava nezadovoljstvo što se u presudi govori o ubistvima ‘vojno sposobnih’, a ne spominju djeca, žene, starci, čiji mezari u Potočarima svjedoće njihova strašna, namjerna ubistva. IGK napominje da presuda govori o pet velikih zločinaca koji su planirali, naređivali i učinili zločin, koji su upravljali da li će biti ubijena bošnjačka djeca, starci, žene. To je zločin genocida koji se tako treba nazvati.
Na pragu dvadesete godišnjice od največeg zločina protiv čovjeka i civilizacije poslije holokausta u Evropi, IGK još jednom podsjeća da je pitanje genocida u Srebrenici, odnosno Bosni i Hercegovini pitanje cijelog čovječanstva, koga treba posmatrati na evropskom i svjetskom nivou, u okviru internacionalnog prava, Povelje UN i Evropske Unije. Institucije entiteta Republika Srpska, vojska i policija, prema presudi Internacionalnog suda pravde u Hagu počinile su genocid nad Bošnjacima. Bosanskohercegovačke državne institucije moraju ispoštovati ovu Presudu, jer je ona nadređena svim pravno-političkim i paradržavnim formama djelovanja. Misliti genocid u Srebrenici znači i tražiti odgovor na pitanje da li je genocid legalno sredstvo u ostvarivanju političkih i kulturnih ciljeva? Da li je moguće da djelo genocida i dalje postoji na tlu države Bosne i Hercegovine?

Dok sudije Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije sve više politički ,a ne pravno, sude uhapšenim izvršiocima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, glavni organizatori i naredbodavci agresije i kreatori ideje i planeri genocida ostaju zaboravljeni, odmaknuti i od istine i od pravde. Agresija na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima su pokazali da intelektualci, književnici i duhovni lideri nisu imuni na zlo i ne mogu biti oslobodjeni odgovornosti za ono što će neko drugi učiniti sa njihovim idejama. Naprotiv, oni jesu krivi. Ako internacionalni sudovi ne presude krivicu organizatora i naredbodavaca agresije i genocida, novi genocidi su na pomolu.

Profesor Emir Ramić
Institut za istraživanje genocida, Kanada