10. decembar – Dan Ljudskih prava

p

Ljudska prava i slobode ne stanuju u svijetu
Nepravda počinjena protiv bilo koga je prijetnja svima

Deseti decembar je poznat kao Međunarodni dan ljudskih prava, kojim se obilježava usvajanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencija o genocidu iz 1948. godine. Režimi širom svijeta ni najmanje se ne obaziru na više od pola vjeka staru Deklaraciju i da zalaganja Ujedinjenih Nacija ne sprečavaju represiju i progon, agresije i genocide. Na meti diskriminacije su pojedinci i grupe koji su najranjiviji, poput invalida, žena i djevojaka, siromašnih, emigranata, pripadnika manjina i svih onih za koje se vjeruje da su drugačiji od većine. Iza nas je još jedna loša godina za ljudska prava. Ubistva se nastavljaju sa minornom i sporadičnom pažnjom medija i Ujedinjenih Nacija, ni ostatak svijeta nije bio ništa bolji. Svi ljudi se rađaju jednaki i nezavisni u osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Koristite svoju slobodu za promociju sloboda drugih. Samo zajedno možemo spriječiti nove genocide. Samo zajedno možemo napraviti bolju budućnost za našu djecu.

Ubijena djeca Prijedora zaslužuju spomen obilježje. Ponižena djeca Kotor Varoši i širom manjeg bosanskohercegovačkog entiteta zaslužuju da uče na maternjem, bosanskom jeziku.

Institut za istraživanje genocida, Kanada