You are currently viewing Saopćenje po pitanju odgovora Vlade Kanade na peticiju e – 1837

Saopćenje po pitanju odgovora Vlade Kanade na peticiju e – 1837

27. 08. 2019.
Saopćenje po pitanju odgovora Vlade Kanade na peticiju e – 1837 koju je putem Parlamenta Kanade inicirao Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

U odgovoru na peticiju e – 1837 koju je putem Parlamenta Kanade inicirao IGK Kanada je putem svoje ministrice vanjskih poslova, Chrystia Freeland, poslala jasnu poruku vezanu za Genocid u Srebernici i njegove posljedice – da ostaje potpuno opredjeljana u zaštiti međunarodnog pravnog poretka i njegovih ključnih postulata. Kanadska ministrica nas je vratila u nedaleku prošlost i saopštila poruku za budućnost, kao politički i nezastarivi motto Kanade – Genocide has no place in our world! – počinjeni Genocid u Srebrenici se neće zaboraviti, međunarodno pravo se mora poštovati, presude sudskih instanci izvršavati, počinioci privoditi pravdi dok god su živi. Takvi stavovi uvode mir i pružaju garanciju da međunarodni odnosi ostaju zaštičeni civilizacijskim pravnim pravilima, a unutrašnje pravo u obavezi da goni počinioce ratnih zločina i zločina genocida.

Odgovor ministrice vanjskih poslova Kanade odražava stav države Kanade o Genocidu u Srebrenici. Potvrđuje se da je genocid počinjen i da je to utvrđeno od najviših svjetskih sudskih instanci. Ovaj stav predstavlja ohrabrenje i daje nadu da se Genocid u Srebrenici nikada neće zaboraviti. Značaj ovog stava pojačava činjenica da je Kanada član Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. I da u tom svojstvu neće dopustiti dalju eksploataciju rezultata genocida od strane počinilaca genocida.

Ovako odgovor u uvjetima kada imamo ne samo negiranje genocida, nego čak i trijumfalizam nad zločinima protiv čovječnosti i genocidom počinjenim u Bosni i Hercegovini je vrlo važan. Odgovor je značajan i u kontekstu negiranja genocida i nastojanja da se promijeni narativ o agresivnom karakteru rata protiv Bosne i Hercegovine u Kanadi od strane osoba koje stoje, između ostalog, iza stranice i projekta Canadian Veritas Observatory.

Kanada je odgovorom ministrice dala dubok doprinos boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Dajuči službeno viđenje o Genocidu u Srebrenici pokazala je zašto je Kanada zemlja blagostanja i pravde, svjetionik za zaštitu prava čovjeka, za demokratske procese i poštivanje najviših standarda u međunarodnim odnosima.

Na osnovu ovog stava vlade Kanade slijedi još jedna generalna međunarodna obaveza svih država svijeta za priznanje Genocida u Srebrenici. IGK zajedno sa drugim naučno istraživačkim institucijama, organizacijama i zajednicama će iskoristi odgovor Vlade Kanade u cilju suzbijanja svakog pokušaja oficijalnog poricanja genocida i precizno locirati pravnu i moralnu argumentaciju u prilog poštovanja te obaveze.

U odgovora na peticiju e- 1837 da se u Kanadi učini inkriminacija negiranja genocida i takvo što propiše u kanadskom krivičnom zakonoku kao krivično djelo, ili eventualno prekršaj, ministrica je u ime Vlade Kanade potvrdila svjesnost da postoje revizionisti i negatori Genocida u Srebrenici, te da će se Kanada kao država boriti protiv toga time što će krivično goniti svakog počinitelja zločina genocida i u tome duhu će surađivati s ostalim državama svijeta. Na osnovu odgovora ministrice Kanade IGK nastavlja svoje aktivnosti u legislativnom smjeru inkriminiranja negiranja Genocida u Srebrenici.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Orginal odgovor ministrice vanjskih poslova Kanade

Vise: 421-03975_GAC_E-1-1