Republika Hrvatska istovremeno sa usvajanjem Pomorskog zakonika proglasila svoj suverenitet na pomorskom teritoriju Republike Bosne i Hercegovine.

I N F O R M A C I J A o tajnom državnom procesu koji je uspostavljen za vrijeme rata tačnije 02. februara 1994. godine kada je Republika Hrvatska…

Continue ReadingRepublika Hrvatska istovremeno sa usvajanjem Pomorskog zakonika proglasila svoj suverenitet na pomorskom teritoriju Republike Bosne i Hercegovine.