Poruka novoj državnoj vlasti u Bosni i Hercegovini – Treba nam institucionalno lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja

24. 12. 2019. Poruka novoj državnoj vlasti u Bosni i Hercegovini - Treba nam institucionalno lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja sa nivoa državne bosanskohercegovačke diplomatije. Jedan od bitnih elemenata…

Continue ReadingPoruka novoj državnoj vlasti u Bosni i Hercegovini – Treba nam institucionalno lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sjećanja

„Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“

  BOSNA I HERCEGOVINA Pomorsko društvo u Bosni i Hercegovini Isabega Ishakovića 8 /Prote Bakovića 8/ 71000 Sarajevo, kontakt: info@bhmore.ba Tematska konferencija - održana u Sarajevu 14.11.2019. godine „Problem proglašenog…

Continue Reading„Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“

“Problem of proclaimed sovereignty of the Republic of Croatia on the maritime territory of Bosnia and Herzegovina”

  BOSNIA AND HERZEGOVINA Maritime Association in Bosnia and Herzegovina Isabega Ishakovica 8 / Prote Bakovica 8/71000 Sarajevo, contact: info@bhmore.ba Thematic Conference - held in Sarajevo on 14 November 2019…

Continue Reading“Problem of proclaimed sovereignty of the Republic of Croatia on the maritime territory of Bosnia and Herzegovina”