You are currently viewing „Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“

„Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“

 

BOSNA I HERCEGOVINA
Pomorsko društvo u Bosni i Hercegovini
Isabega Ishakovića 8 /Prote Bakovića 8/ 71000 Sarajevo, kontakt: info@bhmore.ba
Tematska konferencija – održana u Sarajevu 14.11.2019. godine
„Problem proglašenog suvereniteta Republike Hrvatske na pomorskoj teritoriji Bosne i Hercegovine“
ZAKLJUČCI KONFERENCIJE: Zaključci Konferencije 14 11 2019 Engleski i Bosanski pdf (1)