Povelja Kulina bana

kulin-ban-muzej-500x300-300x180

828. godišnjica Povelje Kulina bana

Povelja Kulina bana u daljem tekstu {Povelja} napisana je 29. augusta 1189. godine. Ona predstavlja prvi sačuvani pisani dokument na bosanskom jeziku, koji je srednjovjekovna bosanska država u vrijeme Kulina bana potpisala. Povelja potvrđuje višestoljetnu postojanost bosanske države i historije bosanskog jezika. Poveljom se daje sloboda kretanja po teritoriji srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva, reguliše trgovinske i druge odnose i slobode. Kulin ban je znao kakav je značaj bosanskohercegovačke države i njen položaj, i međnarodni i geografski. Zbog toga što Bosna i Hercegovina nije imali izlaz na more, on je vidio izlaz u jačanju veza sa Dubrovnikom. Povelja daje poruke o postojanju Bosne, a kasnije i Bosne i Hercegovine, a zatim otvara ona pitanja koja su i danas aktuelna, koja Evropa traži, a to su pitanja slobodnog protoka robe, novca i ljudi. Kulin ban je osnovao prvu tolerantnu, prvu i jedinu oficijelnu multireligijsku, multikulturnu i multinacionalnu državu toga doba na tlu Evrope. Povelja pokazuju da je Bosna imala suverenog vladara, uređenu državnu vlast, dvor, kancelriju i sve službe koje mogu obezbijedtit sprovođenje odredaba kojima Kulin Ban i bosanski vladari garantuju svaku sigurnost i slobdu kretanja i boravka u Bosni bez zle primisli i posljedica uz puno poštovanje zakona što pokazuje visok stepen kulture zaštite ljudskih prava i sloboda koju su mogli da osjete svi stranci u toku boravka i slobodnog kretanja po Bosni.

Povelja je od historijskog značaja jer je napisana bosanskim književnim jezikom, ćiriličnim pismom bosančicom i latiničnim pismom na latinskom jeziku. To je dvojezični dokument, što znači da je namijenjen i onima koji ne razumiju bosanski jezik. Povelja je ne samo do sada najstariji pronađeni očuvani bosanski državni dokument, već i Povelja bosanskoga bana i najstariji državni dokument kod svih južoslavenskih naroda i država. Povelja državu imenuje imenom Bosna, jer stanovnike države Bosne naziva Bošnjani.

Povelja Kulina bana na najbolji, pravno, dokumentovani način daje odgovor na kontinuirano, zlonamjerno prekrajanje historije da je Bosna dio velikosrpske ili velikohrvatske državne tvorevine. Zbog toga anticivilizacijskog, antihistorijskog, kvazinaučnog prekrajanja historijskih činjenica vođena je nedavna agresija i genocid na međunarodno priznatu, suverenu, samostalnu bosanskohercegovačku državu i njeno društvo sa ciljem da se teritorijalnom podjelom države i uništenjem društva u kome stotinama godina egzistira Ideja Bosne i Bosanski duh stvore Velika, Srbija, Velika Hrvatska.

Tražimo od nadležnih bosanskohercegovačkih organa da originalni dokument Povelje, koji se nalazi u Rusiji, bude vraćen u Sarajevo i arhiviran kao najznačajniji dokument Bosne i Hercegovine.

Institut za istraživanje genocida, Kanada