Uredio: admin

Povodom 124. rođendana Vijećnice – 124 godine svjedočenja hiljadugodišnje tradicije države BiH

Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno historijskog naslijeđa BiH. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Vijećnica je simbol Sarajeva, BiH, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, BiH, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje je poruka i pouka svima agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima BiH da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu BiH i njene građane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države BiH će vječno ostati na smetlištu historije.

Institut za istraživanje genocida Kanada