Posted by admin

Sve džamije u Kanadi komemorišu 25. godišnjicu od genocida u Srebrenici

Ovog petka, 10. jula, u stotinama džamija širom Kanade, imami će se u svojim hudbama obratiti članovima svojih zajednica povodom 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, največeg zločina poslije Holokausta u Evropi, počinjenog od strane srpskih snaga za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Vijeće kanadskih imama je prihvatilo inicijativu Instituta za istraživanje genocida Kanada, bošnjačkih islamskih cenatra u Kanadi i mnogih istaknutih javnih ličlnosti da se na ovakav način obilježi ovaj veliki zločin. Za ovaj veoma važan događaj u kanadskoj kulturi sjećanja profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, je pripremio osnovne činjenice o genocodu u Srebrenici koje uključuju sudske, naučno istraživačke i historijske činjenice o genocidu, te pregled aktivnosti Kanadske vlade i parlamenta po pitanju kulture sjećanja na Srebrenički genocid. Imam magistar Adnan ef. Balihodžić je na bazi navedenih činjenica pripremio prijedlog hudbe za imame. U godini kada komemorišemo 25. godišnjicu od genocida u Srebrenici vrijedno je napomenuti da komemorišemo i 75. godišnjicu od Holokausta. Institut za istraživanje genocida Kanada i predstavnici bošnjačkih islamskih centara u Kanadi će učestvovati u komemoraciji 75. godišnjice od Holokausta.
Prema kanadskom popisu stanovništva iz 2011. godine, u Kanadi ima 1.053.945 muslimana, ili oko 3,2%, stanovništva, čime je islam postao druga najveća religija u Kanadi nakon kršćanstva.

GENOCIDE IN SREBRENICA – FACTS AND SUMMARY

Institut za istraživanje genocida Kanada