Uredio: admin

baird_0

I ako je odgovor ministra vanjskih poslova Kanade gospodina Johna Bairda na pismo Instituta za istraživanje genocida, Kanada i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u vezi tematske konferencije Generalne skupština Ujedinjenih Nacija o ” Ulozi Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u pomirenju “, koja je održana 10. Aprila 2013. godine, došao sa zakašnjenjem, on je veoma značajan kako sa bosanskohercegovačku dijasporu u Kanadi, odnose Kanade i Bosne i Hercegovine, istinu i pravdu, te mir, saradnju i sigurnost.

U pismu ministra vanjskih poslova Kanade se između ostalog kaže: „Kanada smatra da događaji kao što je tematska konferencija Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija aprila 2013. treba da pokažu uravnotežen tretman prema veoma osjetljivim temama. Konkretno, glas žrtava se treba čuti. Kanada smatra da aprilska tematska konferencija Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija nije pridavala dovoljno pažnje glasu žrtava zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini. Kanada je pažljivo razmotrila zabrinutosti koje ste vi u ime žrtava napisali i odlučila da ne prisustvuje tematskoj konferenciji Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Kanada ostaje posvećena radu sa partnerima i saveznicima u osiguranju međunarodnog mira i sigurnosti, vladavine prava, ljudskih prava, ekonomski i socijalni razvoj i humanitarnu pomoć“ .

Iz pisma ministra vanjskih poslova Kanade jasno proizilazi nekoliko veoma bitnih stvari:
1. Kanada priznaje genocid u Bosni i Hercegovini. Kanadski parlament je jednoglasno usvojio rezoluciju o genocudu u Srebrenici. U parlamentarnoj proceduri je usvajanje zakona kojim će se regulisati svi potrebni elementi za sjećanje na največi zločin poslije Holokausta u Evropi, genocid Srebrenici, odnosno genocid u Bosni i Hercegovini.U Kanadskom muzeju za ljudska prava biće stalna postavka o genocidu u Bosni i Hercegovini. Institut za istraživanje genocida, Kanada u ime kanadske bošnjačke zajednice je član organizacije Obrazovanje o genocidu u Kanadi.
2. Usvajanjen prijedloga kanadskih bošnjačkih organizacija kao glasa žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i ne odlazak Kanade na tematsku konferenciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je doprinos Kanadske vlade istini o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, genocidu nad njenim građanima i pravdi za žrtve tih zločina.
3. Ovaj zaokret Kanade kao članice Upravnog dobora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini prema istini o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini i pravdi za žrtve tih zločina bosanskohercegovačka država treba iskoristiti za jačanje bileteralnih odnosa između dvije zemlje.

Orginalni tekst pisma ministra vanjskih poslova Kanade

Vise: The response of the Hon. John Baird, Minister of Foreign Affairs of Canada to the letter of IGC and CNAB