Akademija 9. januar

TRADICIONALNA AKADEMIJA POVODOM 9. JANUARA – DANA SJEĆANJA NA POČETAK GENOCIDA U BIH

U organizaciji BIC Hamilton i pod pokroviteljstvom Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida Kanada organizuje se tradicionalna Akademija bosanskohercegovačkih građana koji žive u Kanadi povodom obilježavanja 9. januara, Dana početka genocida u BiH. Akademija će se održati u subotu 07. 01. 2017. sa početkom u 7 sahata poslije podne u prostorijama BIC Hamilton na adresi: 202 Barton Street, Stoney Creek, Ontario L8E 2K2, Kanada.

Dođite da se sjetimo zločina agresije i genocida u BiH, največih zločina poslije holokausta u Evropi. Dođite da 9. januara kao dana genocidne tvorevine zajednički proglasimo neustavnim, štetnim za građane i narode u BiH, ponižavajućim za stotine hiljada žrtava i svijedoka agresije i genocida, nepravednim za sve prijatelje istine i pravde u svijetu. Dođite da još jednom podsjetimo svijet da se 9. januar vezuje za agresiju, genocid, kulturocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid, mućenja u koncentracionim logorima smrti, masvna silovanja, masovna i nasilna protjerivanja i masovna uništenja, privrednih, kulturnih i duhovnih dobara u BiH.

Dođite da svojim prisustvom još jednom potvrdimo činjenicu: Sve relevantne naučno istraživačke institucije u svijetu prihvataju historijski utvrđene pravne i naučno istraživačke činjenice da su temelji entiteta RS: agresija, genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločin.

Poštovani građani BiH u Kanadi pozovamo vas da na dostojanstven način što masovnije obilježimo 9. januar Dan početka genocida u BiH.

Podsjetimo se na agresiju i genocid i pokažimo svijetu šta predstavlja taj dan:

– daje tog dana počela agresija na RBiH i genocid protiv njenih građana, prije svega Bošnjaka,
– da je rezultat agresije i genocida više stotina hiljada ubijenih, više stotina hiljada protjeranih, više desetina hiljada mućenih u koncentracionim logorima smrti, više desetina hilda silovanih, više hiljada unišetnih materjalnih, kultuirnih i duhovnih dobara,
– da je entitet RS napravio više masovnih grobnica u periodu od 1992 do 1995 nego cijeli svijet zajedno u tom periodu,
– da entitet RS i danas krije masovne grobnice, a ratne zločince veliča i proglašava herojima,
– da politički establišment entiteta RS kontinuirano i sistematski provodi aparthejd, posebno u obrazovanju i zapošljavanju, te zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i Hrvata,
– da politički establišment entiteta RS kontinuirano i sistematski zabranjuje kulturu pamćenja preživjelim žrtvama, svjedocima i potomcima agresije i genocida,
– da politički establišment entiteta RS kontinuirano i sistematski blokira povratak protjeranih,
– da su institucije entiteta RS počinile genocid, jedini na tlu Evrope nakon Hitlerovog genocida – holokausta, što su potvrdili Internacionalni i nacionalni sudovi u svijetu,
– da su entitet RS osnovali ratni zločinci koji su osuđeni ili im se sudi za genocida na internacionalnim i nacionalnim sudovima,
– da politički establišment entiteta RS kontinuirano i sistematski ponižava, bojkotuje i blokira rad državnih bosanskohercegovačkih institucija čime kontinuirano ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet, nezavisnost i politički subjektivitet država BiH.

Dođite da jasno poručimo da učestvovanje pripadnika Oružanih snaga BiH na vojnoj i civilnoj paradi povodom obilježavanja tzv. Dana RS, praznika koji je osporio bosanskohercegovački državni Ustavni sud je najgrublji atak na državu BiH, grubo kršenje Krivičnog zakona BiH i direktno kršenje odluke državnog Ustavnog suda. Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general Anto Jeleč moraju znati da OS BiH ne smiju 9. januara uzeti učešće u vojnoj paradi. Ukoliko ministrica i načelnik Zajedničkog štaba daju zeleno svjetlo za ovu paradu znači da prihvataju kao legalan, neustavni Dan RS. To bi predstavljalo apsolutno antidržavni čin uništavanja državnih institucija, krivično djelo nepoštvanja i neizvršavanja odluka Ustavnog suda BiH.

Dođite da poručimo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da njegov dolazak na proslavu tzv. Dana RS 9. januara je antibosanskohercegovački čin. U situaciji kada predsjednik Srbije ne poštuje odluke državnih institucija BiH njegova februarska posjeta Sarajevu nije dobro došla. Onaj ko ne podržava teritorijalni integrite BiH, onaj ko odlazi na proslave antiustavnih i antidržavnih praznika, onaj koji je tokom agresije na BIH obilzio položaje vojske koja je u opsadi držala Sarajevo je politčki licemjer kome nije mjesto u Sarajevu.

Dođite da još jednom porućimo svijetu da je BiH ostala BiH kroz dugu svoju povijest, cjelovita kao teritorij i jedinstvena kao historijsko trajanje. Za razliku od svojih susjeda BiH je imala najdublju slobodu zahvaljujući Ideji Bosne i bosanskom duhu. Zato je teško zamiliti Ideju Evrope poslije zločina agresije i genocida na Ideju Bosne, zločina koji su dubinu bosanske slobode sveli na prezir Ideje Bosne sa potpunom disolucijom bosanskog društva u kome žrtva i dalje nije došla do istine i pravde. Sudbina Ideje Bosne, pa samim tim i sudbina žrtava, odnosno sudbina istine i pravde ovisi od izbora bosanskohercegovačkog čovjeka i žene u matici i dijaspori između aktivnosti i pasivnosti. Vrijeme je da se mir na bazi istine i pravde uz institucionalizaciju kulture sjećanja stavi kao ideal kojem će svi težiti i na kojem će svi, bez obzira na svoja vjerska ili ideološka uvjerenja, raditi. Teško da se za odašiljanje takve poruke može naći bolje mjesto od BiH, koja je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i koja je zbog svoga insistiranja na odbrani ideja suživota i multikulturalnosti platila visoku cijenu agresije i genocida. Pravedni mir omeđen istinom i pravdom i insistiranje na njemu nema alternative. Zalaganje za mir, istinu, pravdu, ljudska prava i slobode ostaju naše najvažnije aktivnosti. Mlade generacije treba učiti vrijednostima mira, istine, pravde, kulture sjećanja. Takav mir je potrebniji nego ikad.