BiH mora da modernizira svoje oružane snage

ahatovic

BiH mora podići nivo svojih odbrambenih kapaciteta i staviti se u položaj da se može odbraniti od bilo kakavog pa i hibridnog napada Vojske Srbije u budućnosti. Oružane snage BiH moraju napokon uspostaviti sistem prevencije hibridnog rata sa Srbijom u kojem se već dijelom nalaze. Značajke hibridnog rata su već tu – zajedničke vojne vježbe Srbije i entiteta RS, naoružavanje i povećanje sastava policije RS-a, obuka u Rusiji policije RS-a, blokade na svim nivoima vlasti na kojima se odlučuje o OS BiH (vojna imovina i dokument odbrane), konstatno pisanje i djelovanje preko medija raznih vojnih analitičara kako se BiH ne može braniti od Vojske Srbije sve su to direktni uticaji na ukupne odbrambene kapacitete i voljni faktor za odbranom zemlje.

Vise: bosna-i-hercegovina-je-primorana-da-modernizira-svoje-oruzane-snage